• Joke van der Heide

Woudenberg Werkt Samen wil ondernemers en instanties verbinden

WOUDENBERG Om Woudenberg een dynamisch en bloeiend economisch gebied te houden is sinds kort Woudenberg Werkt Samen in het leven geroepen. Ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeente en maatschappelijke organisaties gaan in Woudenberg Werkt Samen hun kennis en krachten bundelen.

De leden van Woudenberg Werkt Samen zien kansen en mogelijkheden om bestaande initiatieven in Woudenberg groter, beter en duurzamer te maken en nieuwe initiatieven te helpen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door financiële middelen beschikbaar te stellen en/of kennis en kunde in te zetten. Dit is maatwerk. Elke keer zullen er weer andere middelen nodig zijn om een initiatief succesvol en toekomstbestendig te maken. Woudenberg Werkt Samen zet zich graag in om door Samen te Werken in Woudenberg de vruchten te plukken van een sterk, sociaal en duurzaam economisch klimaat.

Woudenberg Werkt Samen is voortgekomen uit de thema- en inspiratieavond 'Wind mee voor Woudenberg - samen werken aan een sterk en gezond economisch klimaat', georganiseerd door de gemeente in 2016. Tijdens deze avond zijn wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, onderwijs en overheid. Eind vorig jaar is naar aanleiding van deze avond een uitvoeringsagenda duurzame econome Woudenberg 2030 opgesteld. Deze uitvoeringsagenda geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om op innovatieve en dynamische wijze ideeën aan te dragen voor de uitdagingen waar Woudenberg voor staat.

Het eerste initiatief van Woudenberg Werkt Samen is de organisatie van een matchbeurs in de week van Duurzaamheid. In het Cultuurhuis worden vraag en aanbod bijeengebracht op 27 oktober in de middag.

Voor meer informatie over Woudenberg Werkt Samen kan contact worden opgenomen via info@woudenbergwerktsamen.nl.