• Bernard Faber

Bijeenkomst voor duurzame ondernemers Woudenberg

WOUDENBERG Alle ondernemers van Woudenberg die geïnteresseerd zijn in het duurzamer maken van woningen, zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van de gemeente Woudenberg op donderdag 23 juni. Tijdens de bijeenkomst in het sport- en cultureel centrum De Camp worden ondernemers bijgepraat over de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam wonen.

Zo worden de aanwezige ondernemers door sprekers bijgepraat over de regio-aanpak voor nul-op-de-meter-woningen (NOM), het vormen van product-markt-combinaties (PMC) en het energieloket van de gemeente. De aanwezige sprekers zijn Herman Schotman, VNG-regiocoördinator voor de Eemland-gemeenten, Roy Langedijk, Duurzaam Bouwloket en Jan Costa van Bloemendal Bouw, aldus de gemeente.

Wethouder Gijs de Kruif wil samen met de inwoners van Woudenberg ,,werken aan een groene, sociale en veilige woon- en leefomgeving, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar duurzame oplossingen. Bovendien is Woudenberg sinds anderhalf jaar bezig met de Expeditie Duurzaamheid. Onderdeel daarvan is inzet op het realiseren van energiebesparing in en rond gebouwen. Door onze ondernemers te informeren over de mogelijkheden snijdt het mes aan twee kanten: we besparen hiermee energie en stimuleren de lokale economie."

BIJWONEN Ondernemers die de informatieavond willen bijwonen, kunnen zich aanmelden onder vermelding van de naam, organisatie (indien van toepassing) en overige contactgegevens via j.vanbeeck@woudenberg.nl. De zaal van De Camp gaat om 19.00 uur open. Om 19.30 uur start het programma. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 21.30 uur.