• de afscheid nemende vrijwilligers

    Hannie Lamberink
  • Clara Zech en Tineke Druijff

    Hannie Lamberink

Vrijwilligersdiner bij zorgcentrum Groenewoude

WOUDENBERG Ongeveer 65 deelnemers kwamen 24 november naar het diner dat zorgcentrum Groenewoude aanbood aan alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hier actief zijn om de bewoners gezelligheid te bieden.

Hannie Lamberink

De één helpt bij het serveren van de warme maaltijd, de ander schenkt koffie of helpt bij het ontbijt. Weer een ander zingt of musiceert met bewoners, doet spelletjes, helpt bij de bingo of leest voor.

AFSCHEID Onder het genot van een drankje werd geluisterd naar Lia Koole en Petra van den Berg die met een bloemetje afscheid namen van 7 vrijwilligers die zich jarenlang ingezet hadden en nieuwe vrijwilligers verwelkomden.

Petra: ,,Iemand die vrijwilligerswerk verricht is onmisbaar in onze samenleving. Vrijwilligers dragen zelfs procent bij aan het Bruto Nationaal Product en zijn dus economisch heel belangrijk. Toch zetten ze zich belangeloos in, omdat ze zelf voldoening halen uit hun bezigheden. We zijn in Groenewoude heel blij met jullie en bedanken jullie voor alles wat je doet."

Clara Zech en Tineke Druijff werden in het zonnetje gezet omdat ze al 25 jaar actief zijn. Clara hielp altijd bij de winterlichtjestocht en Tineke was in de woongroepen actief en bij de sinterklaasbingo.

NIET EXACT Helaas werd jaren geleden de vrijwilligersadministratie nog niet exact bijgehouden waardoor er hiaten in zitten. Ook anderen in de zaal, zoals Riet Grootendorst bleken al 25 jaar mee te draaien. Bij een volgende gelegenheid zullen zij bedankt worden.

Champignonsoep, een warm buffet en een grand dessert werden uitstekend verzorgd door Groenewoudekok Richard. Bij een kopje koffie kon nog gezellig nagepraat worden.