• Lijsttrekker jhony Stalman, VVD.

    .

VVD: vraaggericht bouwen

WOUDENBERG ,,Dit onderwerp staat duidelijk op de agenda voor alle betrokken partijen in de gemeente Woudenberg. Wat wij nu zien, is niet de betrokkenheid van alle partijen om dit probleem op te lossen, maar dat de gepresenteerde woningbouw-realisatiecijfers tot veel discussies leiden, als het gaat om de interpretatie van de cijfers en de verschillen in de planning.´´ Dat merkt van Jhony Stalman van de VVD op naar aanleiding van de stelling: er zijn maatregelen nodig om de sociale woningbouw te stimuleren.

,,Los van de bestaande discussie is de minimale ondergrens van 20 procent voor sociale woningbouw duidelijk en mag de realisatie van deze woningen niet vertraagd worden. Wat nu van belang is, zijn de uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek naar de woonbehoefte. Indien wij constateren dat we onze doelstellingen niet halen, zal dit vragen om een aanpassing van de bouwplannen. Wij constateren dat de vraag naar woonruimte weer aan het groeien is en daarbinnen dus ook de vraag naar sociale woningbouw. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de VVD dat er ´vraaggericht´ ontwikkeld en gebouwd dient te worden.De gemeente blijft wel afhankelijk van de marktpartijen en ontwikkelaars. In deze heeft de gemeente geen rol als ontwikkelaar en moet dat ook niet willen nastreven.´´