• Lijsttrekker jhony Stalman, VVD.

    .

VVD: Agrarische sector moet binnen gestelde normen blijven

WOUDENBERG ,,De agrarische sector is op gemeentelijk niveau van groot economisch belang. Deze sector omvat ook toeleveranciers en afnemers van landbouwers en (pluim-)veehouders.´´ Zo reageert Jhony Stalman van de VVD op de stelling 'Intensieve veehouderij blijft welkom, ondanks fijnstof', die deze week door De Woudenberger is gelanceerd, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

,,De VVD Woudenberg wil de bedrijfsvoering ondersteunen en innovatie stimuleren door (onnodige) regels en belemmeringen weg te nemen of te verminderen. Onveranderd blijft dat de agrarische sector in balans dient te zijn met woonklimaat, werkgelegenheid en toerisme. Indien op basis van onderzoek aanvragen van agrariërs binnen de gestelde normen blijven, kan en mag men formeel een aanvraag doen voor uitbreiding van zijn of haar bedrijf. Indien de bewoners dit niet gewenst achten op basis van een subjectieve waarneming dient men zich te wenden tot de gemeente en structureel de ruimtelijke ordening nota's ter discussie te stellen.´´