• Lijsttrekker Henk Jan Molenaar, SGP.

    .

SGP: Woudenberg is geen eiland, samenwerking is noodzakelijk

WOUDENBERG ,,Onze belangen overstijgen de fysieke grenzen van onze relatief kleine gemeente. Daarom is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Voor de SGP zijn bij gemeentelijke samenwerking twee uitgangspunten belangrijk: 1. de Woudenbergse identiteit moet behouden blijven en 2. de samenwerking moet aantoonbare meerwaarde hebben.'' Daarmee reageert SGP-lijsttrekker.op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die door De Woudenberger is gelanceerd.

,,De SGP gelooft in de kracht en meerwaarde van samenwerking met andere gemeenten en is er van overtuigd dat een herindeling nu en de komende jaren niet nodig en niet wenselijk is. Mocht een herindeling op de duur toch onvermijdelijk zijn dan hanteert de SGP daarbij diezelfde twee uitgangspunten (identiteit en meerwaarde).''

,,De SGP ziet Woudenberg als een ondernemende plattelandsgemeente met een grote betrokkenheid op kerken en verenigingen. Vanuit die identiteit kijken wij voor samenwerking en een mogelijke herindeling graag in de richting van Renswoude en Scherpenzeel, gemeenten met een vergelijkbare identiteit en omvang. Een fusie met die gemeenten ligt voor de SGP veel meer voor de hand dan een fusie met veel grotere gemeenten als Veenendaal of Barneveld.

Wel pleiten wij als SGP voor het zoeken naar meer samenwerking met de brede regio Food Valley. Met name voor onze economische agenda en agrarische sector liggen daar wat ons betreft tal van interessante raakvlakken. Een fusie waarbij de ambtelijke organisaties samen gaan werken, maar de gemeenten bestuurlijk zelfstandig blijven, is wat de SGP betreft niet aan de orde.''