• Lijsttrekker Henk Jan Molenaar, SGP.

    .

SGP: los knelpunten sociale huurwoningen op

WOUDENBERG ,,De SGP zet zich in voor voldoende woningen voor alle Woudenbergers. Ook jonge gezinnen moeten zich kunnen blijven vestigen in Woudenberg. Daarom zijn betaalbare koop- en huurwoningen van groot belang. Met de nieuwe wijk Hoevelaar liggen daar op korte termijn weer nieuwe kansen.´´ Dat merkt Henk Jan Molenaar van de SGP op naar aanleiding van de stelling: er zijn maatregelen nodig om de sociale woningbouw te stimuleren.

,,De afgelopen jaren is naar voren gekomen dat juist bij het realiseren van sociale huurwoningen grote knelpunten zijn: er zijn de komende jaren veel extra sociale huurwoningen nodig. Vanuit afgelopen jaren gemaakte afspraken hadden wij het beeld dat er in de periode 2017-2019 80 kavels voor Vallei Wonen beschikbaar zouden komen voor nieuwbouw van reguliere sociale woningen, waarvan 20 in het jaar 2017. Wij waren daar zeer content mee. Nu is heel recent gebleken dat er maximaal 67 kavels beschikbaar komen, waarvan 24 voor Reinaerde, zodat er voor de reguliere voorraad slechts maximaal 43 overblijven. Voor 2017 bovendien geen 20, maar slechts 7. Dat is echt te weinig! Wij vinden dat er de komende vier jaar echt meer werk gemaakt moet worden van meer sociale huurwoningen. Concreet pleiten wij er als SGP voor om in de nieuwe wijk Hoevelaar 30 procent van de woningen beschikbaar te stellen voor sociale huur. Dat is nodig om Woudenberg bewoonbaar te houden voor iedereen. Daarnaast willen we samen met Vallei Wonen werken aan een goede doorstroom van sociale huurwoningen naar koopwoningen. Dit stimuleert woningbezit en voorkomt dat mensen met een hoger inkomen te lang blijven hangen in een sociale huurwoning.´´