• Lijsttrekker Pieter de Kruif, GBW.

    Anja Robbertsen

GBW: Grote veefabrieken niet welkom

WOUDENBERG ,,Woudenberg is een landelijke agrarische gemeente, waarop we trots zijn. Landbouw en veehouderijen zijn en blijven voor GBW altijd welkom in Woudenberg.´´ Dat zegt Pieter de Kruif van GBW als reactie op de stelling 'Intensieve veehouderij blijft welkom, ondanks fijnstof', die deze week door De Woudenberger is gelanceerd, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

,,De intensieve veehouderij bestaat uit bedrijven die, in tegenstelling tot de melkveehouderij, niet gebonden zijn aan land voor hun voedselvoorziening. Als GBW vinden we dit een kans voor de agrarische ondernemers om hun bedrijf door te ontwikkelen. We steunen dergelijke initiatieven van harte. Echter dit moet niet leiden tot overlast en/of gevaar voor de volksgezondheid. De landelijke Reconstructie Wet maakt megastallen mogelijk, met alle negatieve gevolgen voor mens en dier. Dergelijke veefabrieken zijn wat GBW betreft niet welkom en niet wenselijk in Woudenberg. We zijn als GBW, zoals u weet, tegen de komst van een open stal met 700 varkens aan de Slappedel. Dit omdat een dergelijk bedrijf, of het nu wel of niet binnen de normen valt, tot overlast zorgt in onder andere de wijk Nieuwoord. Dit kan en mag nooit de bedoeling zijn. Daarom stemden we niet in met de voorgestelde bestemmingswijziging. Een dergelijk bedrijf in het landelijk gebied van Woudenberg verder weg vanaf de bebouwde kom, en die is groot, is wat GBW betreft een ontwikkeling die GBW wel zal steunen. Daar hoort het wat GemeenteBelangen Woudenberg ook thuis!´´