• .

CDA: bouwen naar behoefte

WOUDENBERG ,,Als CDA zien we dat de vraag naar woningen de laatste jaren enorm is toegenomen. Dat geldt ook voor sociale huurwoningen. Zolang er wachtlijsten zijn, is het noodzakelijk om extra woningen te realiseren. De gemeente Woudenberg heeft de afspraak gemaakt dat er minimaal 20 procent sociale woningbouw gerealiseerd dient te worden.´´ Dat merkt Michiel Hardeman van het CDA op naar aanleiding van de stelling: er zijn maatregelen nodig om de sociale woningbouw te stimuleren.

,,Op dit moment is dit percentage in Woudenberg 23 procent. De aantallen sociale huurwoningen blijven wel achter. Als CDA vinden we het belangrijk dat deze afspraak nagekomen wordt. Maar als CDA kijken we verder; we zullen ons ook de komende jaren inzetten voor de gehele woningmarkt. Want niet alleen de bouw van sociale huurwoningen blijft achter, ook het bouwen van goedkope huur- en koopwoningen is belangrijk. Helaas is het voor een grote groep inwoners (met name voor jongeren/starters) steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. Wanneer er voldoende aanbod is, zal de doorstroming vanuit sociale huurwoningen ook beter lopen. Als CDA vinden we dat er echt gebouwd moeten worden naar behoefte van onze inwoners, en dat betekent concreet: meer woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Alleen zo krijgt iedereen de kans om in dit mooie dorp te (blijven) wonen.´´