Zorgen over drukte N224

18-03-2020, 09:28 |Van onze partner

Volgens de lokale CDA-afdeling maken inwoners van Woudenberg zich zorgen over de drukte op de Randweg die langs het dorp loopt. Uit onderzoek van de provincie is gebleken dat de N224 van Zeist naar Veenendaal de enige provinciale weg is waar het verkeer toeneemt. De gemeente heeft woningbouwplannen waardoor Woudenbergers vrezen dat het alleen maar drukker wordt.

Verkeersveiligheid in het geding
In Woudenberg zijn er een aantal plekken waar vanwege toegenomen verkeersdrukte de verkeersveiligheid in het geding is. Niet alleen is de toegenomen drukte op de N224 en N226 een zorg, maar ook de rotonde bij de J.F. Kennedylaan en het kruispunt bij de Fiat-garage zijn plekken waar meer focus moet liggen op de verkeersveiligheid. Nog te vaak gebeuren er ongelukken, wat laat zien hoe belangrijk het is om een goede autoverzekering af te sluiten. De gemeente heeft als doel om inwoners van Woudenberg te verleiden om de auto te laten staan en met de fiets of te voet naar het dorpscentrum te gaan. Hiervoor zijn echter goede en veilige routes nodig, waar het op dit moment aan ontbreekt. Dit kan de problemen in de dorpskern verminderen, maar zorgt niet voor meer ruimte op de randwegen zoals de N224 en de N226.

Verminderde leefbaarheid door verkeersdrukte
De gemeente is van plan om ten minste duizend nieuwe woningen te bouwen en dat is behoorlijk wat voor Woudenberg. De weg is nu al zo vol dat er niet alleen sprake is van verminderde verkeersveiligheid, maar ook van slechte luchtkwaliteit en extreme geluidsoverlast. Er is niet enkel sprake van een grote hoeveelheid personenauto's, maar ook busjes en vracht- en agrarisch verkeer. Dit veroorzaakt tot wel 120 decibel aan geluidsoverlast. Ook is het haast niet mogelijk om tijdens de spits gebruik te maken van de weg en kunnen schoolgaande kinderen soms niet op het juiste fietspad terecht komen omdat ze de drukke weg niet kunnen oversteken. Niet enkel inwoners van Woudenberg komen in opstand, maar ook lokale bedrijven laten weten nu al gigantisch veel overlast van de drukte te ondervinden.

Onbegrip plannen
Omwonenden begrijpen de noodzaak voor meer woonruimte. Toch is er veel onbegrip voor de huidige plannen van het college om een bedrijventerrein en woonterrein te creëren in het zogeheten 'zoekgebied 5' ten zuiden van de N224. Zo werd in de structuurvisie aangegeven dat er aan slechts één kant van de N224 gebouwd mocht worden. De drukte gaat anders een barrière vormen. De gemeente heeft destijds toegezegd dat de weg eerst verlegd moest worden voordat er gebouwd kon worden, wat betrekking had op de woningbouwplannen voor Hoevelaar en de uitbreiding van het industrieterrein aan de Parallelweg. Dit is niet gebeurd en inmiddels is de gemeente met een aanpassing op de Structuurvisie gekomen. De gemeenteraad zit vooralsnog in een moeilijke positie.