• Robin van Lonkhuijsen

Zorgen over verhoogde asielinstroom

WOUDENBERG De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een concept- bestuursakkoord gesloten met het Rijk over een verhoogde asielinstroom van vluchtelingen. Sierd Smit (PvdA) vroeg het college of zij heeft ingestemd met dit akkoord.

Joke van der Heide

Op de gemeente Woudenberg wordt met name een groter beroep gedaan op de vraag naar extra huisvesting voor vergunninghouders. Burgemeester Titia Cnossen vertelde dat gemeenten door het akkoord in basis voor een aantal problemen komen te staan met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarom heeft het college nog een aantal vragen aan de VNG gesteld.

De extra toestroom kan bijeffecten met zich meebrengen, waardoor extra politie-inzet noodzakelijk is. Het college heeft de VNG gevraagd of deze mogelijk extra capaciteit wordt verzorgd vanuit de nationale politie. Het tweede punt is op welke manier de grotere doelgroep in Woudenberg gehuisvest kan worden. Het akkoord voorziet in een sobere, zelfstandige of permanente huisvesting. Tot nu toe regelde Vallei Wonen voor vergunninghouders dan ook permanente woonruimte, waar zij altijd in konden blijven wonen. Om de grotere toestroom te kunnen huisvesten, wil het college nu vergunninghouders eerst tijdelijke huisvesting aanbieden met de mogelijkheid van doorstroming, wanneer er permanente ruimte beschikbaar is.

De derde vraag heeft betrekking op de schaalgrootte van de gemeente Woudenberg. Burgemeester Cnossen geeft aan dat de gemeente te klein is om bijvoorbeeld taalklassen in de gemeente zelf te faciliteren. Dit betekent dat de vergunninghouders moeten worden vervoerd naar grotere omliggende gemeenten. De vraag is of er voor deze extra kosten wel dekking is en hoe de kosten onderling verdeeld moeten worden.