Zorgen over het aantal woninginbraken in Woudenberg

WOUDENBERG Het veiligheidsbeeld van Woudenberg over het jaar 2015 laat over het algemeen een positieve ontwikkeling zien. Het aantal woninginbraken baart de gemeente echter zorgen. Ondanks diverse investeringen in veiligheid zoals het aanschaffen van mob-eyes, een heterdaadoefening en het uitbreiden van Burgernet met burgernetmail is het niet gelukt om het aantal (pogingen tot) woninginbraken terug te dringen.

In 2015 is het totaal aantal misdrijven in Woudenberg gemiddeld met 16% gedaald ten opzichte van 2014. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal autokraken, bedrijfsinbraken, winkeldiefstallen en geweldsincidenten. Ook het aantal meldingen van jeugdoverlast laat een positief beeld zien: Het aantal meldingen daalde van 50 naar 37. Het aantal fietsendiefstallen bleek gelijk.

Burgemeester Titia Cnossen: ,,Deze positieve ontwikkeling is gerealiseerd door de inzet van de diverse veiligheidspartners, zoals bijvoorbeeld de politie, maar ook de inwoners van Woudenberg droegen hun steentje bij. Zij hielpen de politie door verdachte situaties in hun buurt of straat te melden. Wij hopen deze trend in het nieuwe jaar voort te zetten."

INBRAKEN Het aantal aangiftes van woninginbraken is daarentegen wel gestegen van 76 aangiften naar 85. In 38 gevallen bleef het bij een poging. In de andere 47 gevallen werden er wel eigendommen van de inwoners buit gemaakt. Vooral in de zomerperiode en tijdens de donkere dagen in de winter was er sprake van een stijging van het aantal inbraken.

De politie en gemeente blijven alles doen om het aantal woninginbraken in Woudenberg te verminderen. Zij roepen hierbij ook de hulp in van inwoners. Dit wordt onder andere gedaan door het organiseren van een veiligheidsbijeenkomst op 25 januari. Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente samen met de deelnemers ideeën en actiepunten verzamelen om Woudenberg veiliger te maken. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog tot woensdag 20 januari via veiligheid@woudenberg.nl

Inwoners die iets verdachts zien, wordt gevraagd dit te melden bij de politie. Dit kan bij heterdaadsituaties via 112 of achteraf via het telefoonnummer 0900-8844.

TOP VIJF In de periode september tot november 2015 is er een enquete over leefbaarheid en veiligheid uitgezet onder de inwoners van Woudenberg. Aan de ondervraagden zijn vijfentwintig buurtproblemen voorgelegd. Aan hen is gevraagd welke twee van de vijfentwintig beschreven buurtproblemen zij het liefst direct aangepakt willen zien. Woninginbraak (28%) wordt ervaren als het grootste buurtprobleem. In 2013 stond dit probleem nog op plaats vijf. Op plaats twee staat te hard rijden. 24% van de ondervraagden ervaart dit als een probleem. Op plaats drie staat dat er geen problemen worden ervaren in de buurt. En op plaats vier en vijf staat parkeeroverlast en hondenpoep.