• ...

College Woudenberg in brief over coronacrisis: volg instructies RIVM

WOUDENBERG Volg de richtlijnen en adviezen van het RIVM strikt op en wees lief voor elkaar. Dat is de boodschap van een brief van het college van burgemeester en wethouders aan alle Woudenbergers. ook houdt de gemeente een liveblog over coronacrisis bij. Via deze liveblog brengt de gemeente Woudenbergers zo snel mogelijk op de hoogte van de laatste stand van zaken.

,,Afgelopen week werden de gevolgen van het coronavirus voor iedereen merkbaar'', zo schrijft het college. ,,Door alle maatregelen ligt het normale leven min of meer stil. Dit is nodig om snelle verspreiding van het virus te voorkomen en er met elkaar voor te zorgen dat zorg voor ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en patiënten mogelijk blijft. Dit raakt de hele Woudenbergse samenleving diep. Het gemeentebestuur van Woudenberg leeft met u mee en stelt alles in het werk om u allen hierin te ondersteunen. Wij spreken onze dank en waardering uit voor alle inwoners, ondernemers en (vrijwilligers)organisaties die ervoor zorgen dat het dagelijks leven, met alle beperkingen die van kracht zijn, doorgang vindt.''

Het college ziet dat ondernemers maatregelen moeten nemen die loodrecht ingaan tegen hun bedrijfsvoering. ,,Wij zien dat zij doen wat iedereen nu het beste kan doen: kalm blijven, de adviezen opvolgen van de officiële instanties (Rijk en het RIVM) en handelen vanuit vertrouwen. Ondernemers zoeken naar creatieve mogelijkheden om hun bedrijf en dienstverlening doorgang te laten vinden. Het gemeentebestuur zal het pakket van maatregelen voor ondernemers voortvarend uitvoeren en waar mogelijk aanvullen met lokale maatregelen. We houden nauw contact met de ondernemersverenigingen en brancheorganisaties.''

Ook raakt het mensen thuis. ,,In alle huishoudens wordt geïmproviseerd om thuis te werken en bijvoorbeeld zelf de kinderen les te geven. Intussen werken inwoners in ziekenhuizen en de zorg onafgebroken door. Ook andere cruciale beroepsgroepen die nodig zijn om de samenleving door te laten draaien blijven aan het werk. Door hen gezamenlijk te steunen en te helpen tonen wij onze dank voor hun inzet. Iedereen heeft in deze situatie een verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (niet) hamsteren en het houden van voldoende afstand. Laten we daarbij ook de ouderen en kwetsbare inwoners en gezinnen niet uit het oog verliezen. Terwijl we juist nu extra goed op hen moeten letten is bezoek niet meer vanzelfsprekend. Coöperatie De Kleine Schans, de zorg- en vrijwilligersorganisaties en de scholen hebben hier extra oog voor. Maar ook uw hulp is nodig; ondersteun hen die het nodig hebben op alle manieren die mogelijk zijn.''

Het gemeentebestuur is trots op de veerkracht van alle Woudenbergers en de ,,hartverwarmende initiatieven" die zijn ontstaan. ,,Het is op dit moment niet altijd makkelijk, maar samen en met oog voor elkaar kunnen we dit aan. Wij roepen iedereen op de richtlijnen en adviezen van het RIVM strikt op te volgen en wensen u en uw familie veel sterkte en gezondheid. Onze gedachten en zorg gaan in het bijzonder uit naar degenen die ziek zijn of het moeilijk hebben. En'', besluit het college de brief ,,wees lief voor elkaar.''

De liveblog is te volgen via www.woudenberg.nl/coronavirus.