• Het cornavirus.

    Pete Linforth

'Besmetting met corona-virus in onze regio was te voorzien'

WOUDENBERG Het was te voorzien dat ook in onze regio inwoners met het corona-virus besmet zouden raken. De Veiligheidsregio Utrecht is samen met GGD regio Utrecht goed uitgerust om deze situatie aan te pakken.

Dat schrijft het Woudenbergse college van burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad over de bestrijding van het virus. De drie patiënten bevinden in de Utrechtse gemeente Houten en de stad Utrecht.

In heel Nederland gaat het tot nu toe om 24 gerapporteerde patiënten.  ,,Onder voorschriften van GGD regio Utrecht zijn de patiënten in zogenaamde 'thuisisolatie' geplaatst. De drie patiënten in de regio Utrecht hebben geen link met de eerder gevonden patiënten. De GGD voert contactonderzoek uit rondom deze patiënten. Het is’’, benadrukt het college in de brief, ,,belangrijk om te weten dat de GGD altijd contact legt met mensen die risico van besmetting hebben gelopen.’’

De aanpak van GGDrU is, conform de landelijke richtlijnen van het RIVM, vooralsnog gericht op het snel herkennen van nieuwe patiënten, om vervolgens maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Het college wijst erop dat zorgverleners verplicht zijn om bij verdenking direct de GGD in te schakelen. ,,De instructie hiervoor is actief met huisartsen, ziekenhuizen en meldkamer ambulancezorg gedeeld. Meldingen van inwoners worden altijd beoordeeld en zo nodig actief opgepakt. Daarnaast verzorgt GGDrU publieksvoorlichting en beantwoordt zij vragen van inwoners en professionals.’’

Volgens het Woudenbergse leven er veel vragen en onduidelijkheden. ,,Zowel inwoners als professionals weten de GGD goed te vinden voor vragen. GGDrU ontvangt veel vragen. Om wachttijden te voorkomen wordt geadviseerd eerst op de beschikbare websites te kijken of de vraag hier beantwoord wordt. GGDrU informeert daarnaast op lokaal en regionaal niveau de relevante partners over de stand van zaken en te volgen protocollen. Huisartsen in onze regio worden door de GGD rechtstreeks geïnformeerd.’’

Actuele informatie is te vinden op de websites van het RIVM; de Rijksoverheid en de GGD Regio Utrecht. Sinds vrijdagmiddag is een landelijke informatielijn geopend voor alle vragen over corona op het speciale nummer 0800-1351. Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 8.00–20.00 uur.