• Het corona-virus.

    Pete Linforth

Bel GGD bij vragen over corona-virus

WOUDENBERG Het corona-virus is de afgelopen weken steeds meer in het nieuws gekomen. Nu Nederland sinds vanochtend twee besmette inwoners heeft, is dit het gesprek van de dag. Voor vragen over corona kan iedereen terecht bij de regionale Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD).  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieau (RIVM) publiceert dagelijks op haar website de laatste stand van zaken in Nederland. Ook is daar uitgebreide informatie te vinden over het virus en worden tips gegeven. 

Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met deze ziekte hebben koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten en kortademigheid. 

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Adviezen om verspreiding te voorkomen (RIVM):

1 Was je handen regelmatig 

2 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

3 Gebruik papieren zakdoekjes 

LANDELIJK INFORMATENUMMER De landelijke overheid heeft een speciaal informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Meer informatie over het corona-virus is te verkrijgen bij RIVM, via tel. 030-2749111 en www.rivm.nl en via de GGD regio Utrecht, tel. 030 608 6086

De gemeente Woudenberg is voorbereid op een uitbraak, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Wij houden de berichtgeving van de GGD en het RIVM in de gaten. Bij hen ligt de regie. Wij worden door de GGD/RIVM geïnformeerd over de stand van zaken en protocollen en te nemen maatregelen komen ook bij hen vandaan.''