• Gemeente Woudenberg

Zonnepanelen De Camp in gebruik genomen

WOUDENBERG De zonnepanelen op het dak van Sport- en Cultureel centrum De Camp zijn op vrijdag 21 april in gebruik genomen. Wethouder Gijs de Kruif trapte de ingebruikname af. Stichting ABC is trots op deze duurzame vernieuwing.

Op het dak zijn door het Woudenbergse Installatiebedrijf Hofland Sanidrome BV 586 zonnepanelen geplaatst. Samen produceren deze circa 140.000 kilowattuur stroom, dit is ongeveer net zo veel energie als dat 30 gezinnen met 2 kinderen per jaar verbruiken. Van deze opbrengst wordt 40% gebruikt door De Camp.

,,Met deze zonnepanelen denken we onze exploitatiekosten beter sluitend te krijgen en dragen we bij aan groene duurzame energie", aldus Cees van de Vendel, secretaris van stichting ABC. Ook wethouder Gijs de Kruif is enthousiast over de plaatsing van de panelen: "De gemeente is erg blij met dit duurzame initiatief. Het dak van De Camp biedt een enorme oppervlakte voor deze zonnepanelen."

Bezoekers van De Camp kunnen op een scherm in de foyer precies zien hoeveel stroom de panelen op dat moment produceren en hoeveel kilowattuur er in totaal is geproduceerd.

Voor het plaatsen van de zonnepanelen zijn twee subsidies verstrekt. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) van het ministerie van Economische Zaken, wordt verstrekt per kilowattuur stroom die de zonnepanelen opleveren. Daarnaast is er een subsidie verstrekt door het ministerie die speciaal in het leven is geroepen sportaccommodaties te verduurzamen.