• Gemeente Woudenberg
  • Joke van der Heide

Zilveren Speld voor Oud Woudenberg en SWO

WOUDENBERG Dit jaar staan de Stichting Oud Woudenberg en de SWO in het zonnetje. Als blijk van waardering voor wat alle vrijwilligers van beide stichtingen doen voor het dorp heeft burgemeester Titia Cnossen maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg de Zilveren Speld uitgereikt aan hun voorzitters, respectievelijk Johan de Kruijff en Jan Maasland. Speciale aandacht was er ook voor de tomeloze inzet van Annie Robbertsen en Ody Honders voor de Stichting Oud Woudenberg.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg werd ook dit jaar weer druk bezocht door inwoners en belangstellenden. Net als voorgaande jaren opende burgemeester Cnossen de avond met een nieuwjaarstoespraak waarin zij terugblikte op het afgelopen jaar en vooruitkeek naar het nieuwe jaar. Daarbij stond zij stil bij de afgelopen jaarwisseling in Woudenberg. Het totale schadebedrag in de openbare ruimte was dit jaar €1.085,-.

Het was dit jaar de vijfde keer dat de Zilveren Speld werd uitgereikt. Deze onderscheiding werd in 2014 door de gemeente in het leven geroepen om waardering naar inwoners uit te spreken voor wat zij betekenen voor de Woudenbergse samenleving. Dit jaar mochten Stichting Oud Woudenberg en Stichting Welzijn Ouderen (SWO) de Speld in ontvangst nemen.

De Stichting Welzijn Ouderen is al jarenlang actief in Woudenberg. Zij verzorgen onder andere het ouderenvervoer in het dorp, de klussendienst, het Alzheimer café, huisbezoek aan 75-plussers en het organiseren van activiteiten voor senioren op het gebied van sport, cultuur, ontmoeting en ontspanning. Ook leverden zij een bijdrage bij de decentralisatie van de zorg en Wmo vanaf 2015.

In de Oudheidkamer van Stichting Oud Woudenberg komt de geschiedenis van Woudenberg tot leven. De vrijwilligers van de stichting zetten zich in om het Woudenberg van vroeger onder de aandacht te houden bij inwoners. Ze organiseren bijvoorbeeld tentoonstellingen en historische avonden. De stichting heeft maar liefst 800 donateurs. Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Woudenberg leveren ze de laatste jaren ook een bijdrage; nieuwe inwoners brengen een bezoek aan de Oudheidkamer en worden daar onder andere getrakteerd op het toneelstuk van Jansje en Melis. Zij vertellen alles over Woudenberg vroeger en nu, natuurlijk in Wombargs dialect.

Burgemeester Cnossen: ,,Twee verhalen van organisaties die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage leveren aan de Woudenbergse samenleving. Ik vind het belangrijk om het werk dat zij doen te waarderen. Daarom krijgen zij dit jaar de Zilveren Speld van de gemeente."