• Joke van der Heide

Ziekteverzuim en werkdruk: ´Geld nodig voor extra ambtenaren´

WOUDENBERG  Het college vraagt meer geld voor extra ambtenaren vanwege de externe inhuur van personeel door het ziekteverzuim en de hoge werkdruk. Alle raadsfracties besteden in de Algemene Beschouwingen op de Kadernota aandacht aan deze hoge kostenpost.

Joke van der Heide

 

Het college vraagt om een verhoging van het budget voor externe inhuur van 50.000 euro. Daarnaast wordt er structureel een verhoging van het personeelsbudget met 25.000 euro voorgesteld. Reden voor deze verhoging is de stijging van het ziekteverzuim, van 2 naar 4,7 procent in 2016. Aangegeven wordt dat dit mede komt door de ervaren werkdruk.

De SGP stelt dat het niet de eerste keer is dat er een oplopend budget is door werkdruk en vindt het noodzakelijk om eerst een diagnose te stellen voordat duidelijk wordt of het extra budget de echte oplossing is. Net als de VVD stelt deze fractie de vraag of er een structureel verband is met de structuurveranderingen binnen de organisatie. De VVD vraagt zich af hoeveel extra werkdruk het geeft aan medewerkers en teams om "in verschillende groepen aan de slag te gaan om te werken aan het behouden van de positieve punten en het verbeteren van de aandachtspunten." Volgens de SGP lijkt het hoge ziekteverzuim strijdig met de positieve uitkomsten van het medewerkers onderzoek 2016.

 

Bij de PvdA en CU rijst de vraag of de forse inhuur niet beter vervangen kan worden door het aannemen van extra personeel. GBW sluit zich hierbij aan en verwacht dan dat het ziekteverzuim zal verlagen en er geen of minder extra externe inhuur nodig zal zijn. Voor het CDA is de ervaren extra werkdruk een reden om te kijken of zaken anders kunnen worden ingericht en serieus te onderzoeken of meer samenwerking in Food Valley verband een oplossing is.