• Gemeente Woudenberg

Zes Woudenbergers ontvingen de Nederlandse nationaliteit

WOUDENBERG Zes inwoners van Woudenberg, onder wie twee kinderen, kregen op woensdag 10 mei officieel het Nederlandse staatsburgerschap. Burgemeester Cnossen reikte aan vier Woudenbergers het Koninklijk Besluit tot naturalisatie uit. Twee anderen kregen de Bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie.

Burgemeester Cnossen verwelkomde dhr. Hanna met zijn twee kinderen, dhr. Craven, dhr. Jordan, mw. Chapot en hun partners in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee maakten zij kennis en sprak burgemeester Cnossen hen toe. Na een gesprek over rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn, legden twee inwoners (genaturaliseerden) de verplichte verklaring van verbondenheid af. Twee inwoners (optanten) hoefden dit niet te doen omdat zij een andere procedure volgen. De twee kinderen verkregen het Nederlands staatburgerschap via hun vader en hoefden daardoor geen verklaring af te leggen. "Bijzonder dat deze mensen zo bewust voor het Nederlanderschap kiezen en het jammer vinden dat zij in maart nog niet mochten meestemmen voor de Tweede Kamer. Voor ons is dat zo vanzelfsprekend," aldus de burgemeester.

NATURALISATIE De naturalisatie is een officiële bijeenkomst waarin de genaturaliseerden verklaren dat de Nederlandse wetten ook voor hen gelden. De burgemeester reikt vervolgens het bewijs van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit uit aan deze nieuwe Nederlanders. Bij deze bijeenkomst worden in Woudenberg ook inwoners uitgenodigd die op een andere manier het Nederlands Staatsburgerschap ontvangen. Bij deze bijeenkomst waren er bijvoorbeeld twee inwoners (optanten) die het Nederlands staatsburgerschap verkregen omdat zij al langere tijd in Nederland wonen. Zij ontvingen het document 'Bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie' van burgemeester Cnossen.

NEDERLANDSCHAP Er zijn in Nederland meerdere manieren om het staatsburgerschap te verkrijgen, waaronder naturalisatie en optie. Aan naturalisatie is een inburgeringstraject verbonden en moet er vaak afstand gedaan worden van de eerdere nationaliteit. Bij optie is dit beiden niet het geval, maar moet een persoon wel langere tijd in Nederland gewoond hebben.