• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Zangvereniging Con Amore zet er na 71 jaar een punt achter

WOUDENBERG Na 71 jaar komt er een einde aan de Christelijke Gemengde Zangvereniging Con Amore. Con Amore 'Met Liefde' dat ooit ook een kinderkoor, de Woudzangetjes, en een jeugdkoor, Cantabilé, onder haar hoede had, was jarenlang een begrip in Woudenberg maar verdwijnt nu uit de dorpsgemeenschap.

CONCERTEN EN OPTREDENS Voorzitter Bep Robinson: ,,Door het overlijden van koorleden, zoals afgelopen jaar oud-voorzitter Nico Bijl, is het ledental te ver geslonken om door te kunnen gaan. Op zijn begrafenis hebben we gezongen. De stijgende leeftijd maakt dat het een keer ophoudt.

Nieuwe leden hebben zich niet gemeld. Concerten of optredens zijn met een kleine groep van twintig leden niet meer mogelijk. Het is ontzettend jammer dat we moeten stoppen, want onze leden zingen graag en zijn erg trouw. Velen, zoals Steven van Essen, Janny van der Linden en Ype Anbeek, zijn al meer dan veertig jaar lid en Gerrie Hennipman zelfs 62 jaar. De laatste drie jaar hebben we met veel plezier gezongen met de jonge en enthousiaste Elly Veld uit Houten als dirigente. We zijn blij met haar en haar enthousiasme en geduld. Ze had gehoopt langer hier dirigente te kunnen zijn.

Pianist Jaap van Dijk heeft een goede samenwerking met haar. We bedanken alle donateurs, sponsors en winkeliers, die ons altijd steunden. Ook zijn we dankbaar dat we vorig jaar ons zeventigjarig bestaan hebben kunnen vieren, met een mooi concert van nummers uit ons verleden. Omdat gezelligheid onderling belangrijk is, hoorde bij ons jubileum ook een buffet en een avond met een theateroptreden van 'Mooi Weer'. Nu valt het koor uit elkaar en raken mensen bekenden kwijt. Ik wilde zelf blijven zingen zolang het koor bestaat. Binnenkort verhuis ik naar Zoutelande."

VAST PUNT Andere leden reageren. Jeanne IJkel: ,,Ik kwam elke maandagavond vanuit Maarn op de fiets naar koor. Dat zal ik missen. Ik zoek in Maarn geen nieuw koor, maar vul mijn tijd met andere activiteiten, zoals bij de bibliotheek. Zingen doe ik voortaan wel met mijn kleinkinderen." Penningmeester Janny van Wolfswinkel: ,,De maandagse zang-avond was jarenlang een vast punt in de week. Die zegde ik nooit af. Ik ga nu geen ander koor opzoeken. Dit koor heeft nog voor een verrassing gezorgd door op mijn huwelijksjubileum te zingen. Zulke onverwachte dingen deed het koor wel vaker. We zongen ooit ook in een klooster in Tilburg."

STOPPEN MET ZINGEN Teunie van der Wiel: ,,Ik zal de gezelligheid erg missen. En de voldoening, als na veel oefenen een stuk lukt. Ik ga 18 december een keer luisteren bij het ouderenkoor 'Zingen houdt Jong'. Zij repeteren 's middags. Dat trekt me wel."

In Woudenberg zijn er behalve 'Zingen houdt Jong' nog andere opties: Jubilate Deo heeft een seniorenkoor, de Catharinaparochie heeft een koor en in Amersfoort zijn koren. Iedereen zal voor zichzelf een keus moeten maken of en waar hij zingen wil. Sommigen stoppen met zingen.

GLORIETIJD Gerrie Hennipman: ,,We begonnen in 1955 met een stel mensen bij de organist van de Dorpskerk, Kees Geitenbeek, thuis. Daarna verhuisden we naar de oude school aan de Geeresteinselaan, naar Eben Haëzer, naar het Verenigingsgebouw en naar de Voorhof. Er is wel eens een dip geweest. Toen waren we maar met twee alten. In onze glorietijd hadden we bijna vijftig leden. Nu valt de club waar je jaren mee omgegaan bent weg. Ik heb geen nieuwe plannen om te zingen."

De koorkleding, die eigendom is van het koor, gaat straks naar Moldavië. Ook het geld dat over is, komt ten goede aan Corinne Anbeek. Janny van Wolfswinkel blijft als penningmeester de financiën afhandelen. De Voorhof krijgt niet alleen de piano en de podiums, maar ook het archief. Alle bladmuziek gaat naar 'de Lofstem' in Ede.

De laatste repetitie was 4 december en de laatste optredens zijn in december in verzorgingshuizen: 18 december bij Moriahoeve, 13 december in de Nassau-Odijkhof en 11 december voor het laatst in Woudenberg in zorgcentrum Groenewoude. Dan is er om 19.30 uur een kerstoptreden, samen met leerlingen van de Muziekschool onder leiding van Carla van der Heijden. Bezoekers krijgen tekst en kunnen meezingen. Alles wordt 8 januari, net als andere jaren, afgesloten met een etentje in de Serre.