• Koen van Weel

Woudenbergse Jan Ligthartschool scoort 8,3 op eindtoets

WOUDENBERG De Jan Ligthartschool heeft in Woudenberg met een 8,3 de hoogste op de eindtoets voor leerlingen van groep acht. Het cijfer is gebaseerd op de resultaten van de eindtoetsen van groepachters in de afgelopen drie jaar.

De redactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.100 basisscholen geanalyseerd en vergeleken. Het Nederlands gemiddelde is een 7. De Koningin Julianaschool in Woudenberg zit met een 7,2 net boven dat gemiddelde. De Griftschool (6,9) en De Olijfboom (6,2) zitten eronder. De Wartburg scoort een 7,3

De scores van de scholen worden afgeleid van de eindtoets, vroeger nog cito-toets geheten, waarbij de cijfers worden geleverd door de Onderwijsinspectie. Deze scores worden naast die van vergelijkbare scholen en naast de scores van eerdere jaren gelegd. In de scores is met behulp van een bepaalde vergelijkingsmethode rekening gehouden met achterstanden van leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Daarom is bijvoorbeeld de achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders ook meegewogen. De eindtoets is vooral van belang voor leerlingen, ouders en scholen om per leerling een indicatie te krijgen van het te verwachten niveau op de middelbare school. Een slechte score betekent volgens RTL Nieuws niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is, maar dat mogelijk prioriteiten niet per se op het halen van hoge scores liggen.