Woudenbergers bouwen sanitair in India

WOUDENBERG Leden van de Voorhofgemeente vertrokken in oktober naar Bangalore in India om in de provincie Hunsur dertig sanitairunits te bouwen voor arme kasteloze Dalits. Door middel van acties, giften en collectes was er 9000 euro ingezameld voor 'Sanitair voor India'. ,,Door deze bouwreis leverden wij een directe bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten'', aldus bestuurslid Peter Wildschut.

Albert Timmerman, Arnoud Holl, Bettie Eybergen, Rita Wassink, Johan Jansen en Peter Wildschut reisden via Parijs naar Bangalore waar ze zich verbaasden over het chaotische verkeer. Gemotiveerd door Gandhi's uitspraak 'Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren' gingen ze aan het werk bij een project van de stichting Charity Projects.

Wildschut: ,,Ik was in 2008 al in India en wist hoe nodig sanitaire voorzieningen zoals deze afsluitbare units zijn, niet alleen vanwege de hygiëne maar vooral om verkrachting van vrouwen en meisjes te voorkomen als ze in het veld hun behoefte doen. De taakgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Voorhof adopteerde dit project voor 2015. Samen met contactpersonen in India hebben we deze reis georganiseerd. Mensen die enthousiast werden door onze info konden mee."

Naast nieuwsgierigheid naar dit bijzondere land was voor iedereen het helpen van minderbedeelden de reden om mee te gaan. Gelukkig konden ze hun afwezigheid thuis en op het werk regelen. Alleen Peter had door zijn vorige reis een idee wat hen te wachten stond: ,,Je ziet dat India aan het ontwikkelen is. Ook Mc Donalds en Coca Cola zijn er nu meer zichtbaar. Het dorp kreeg in 2008 een paar stenen huisjes, nu stonden er meer hutjes en was de levensstandaard verbeterd. Dankzij onze contactpersonen kregen we heerlijk eten. Gelukkig waren we er in een gunstig jaargetijde, net na de regentijd en 's morgens vroeg nog niet zo heet. We vulden dan de kar van de tractor met stenen. De hele dag sjouwden we spullen naar de locaties."

De anderen wisten alleen dat er een groot verschil tussen arm en rijk was en dat de hygiëne niet zo was als hier. Gelukkig is niemand ziek geworden: water dronken ze alleen uit flessen. Johan Jansen: ,,De ontvangst in India was hartelijk. De kinderen van het weeshuis waar we logeerden ontvingen ons met zang en dans. Op zondag gingen we met het gezin van onze gastheer naar de kerk."

Het verbaasde de Woudenbergers dat er overal vuilnis lag. Dat bevordert de hygiëne niet in dit dicht bevolkte land. ,,Vermoedelijk omdat mensen zo bezig zijn met overleven dat ze de omgeving vergeten. De armoede is confronterend: het laat je beseffen hoe rijk je zelf bent'', zegt Arnoud die verbaasd was dat de mensen ondanks die armoede gelukkig zijn. Op twee dagen zijn ze eerder gestopt om nog een uitstapje in de omgeving te kunnen maken voor het donker werd om 18.00 uur.

Unaniem vond iedereen het samen bouwen met elkaar en met de lokale bevolking die hard meewerkte de mooiste ervaring. Peter: ,,We zijn dankbaar dat het doel om dertig sanitairunits te bouwen is gehaald. Nu willen we dat ook doen in een ander Dalit dorp. Bijdragen zijn daarom welkom op NL30RABO0114958386 t.n.v. Stichting Charity Projects o.v.v. 'sanitair project India'.''