• Politie Oost-Nederland

Woudenberg ziet misdaad afnemen

WOUDENBERG Het totaal aantal misdrijven in Woudenberg is in 2016 met 18 procent gedaald ten opzichte van 2015. Opvallend daarbij is de daling van 36 procent van het aantal woninginbraken.

Ondanks dat het aantal woninginbraken (-36 procent), autokraken (-29 procent) en vernielingen (-29 procent) sterk zijn gedaald ten opzichte van 2015, zijn er ook zorgen: een stijging van het aantal meldingen over geweldsdelicten (+28 procent) en jeugdoverlast (+24 procent). Voor Woudenberg geldt echter wel dat het totaal aantal misdrijven relatief laag ligt waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.

GOEDE KANT OP ,,Met elkaar maken we Woudenberg ieder jaar weer een stukje veiliger. Doordat politie en inwoners steeds beter en vaker samenwerken en inwoners vaker verdachte situaties melden gaan we de goede, veilige kant op. De stijging van het aantal aangiften van huiselijk geweld baart mij zorgen, maar laat ook zien dat samenwerking tussen veiligheidspartners en hulpverleners resultaat oplevert. Daardoor komen situaties met huiselijk geweld vaker aan het licht en kan de gemeente hulp bieden. Met een tijdelijk huisverbod dwingen we het accepteren van hulp ook af", reageert burgemeester Titia Cnossen.

INBRAKEN Het aantal woninginbraken daalde van 85 in 2015 naar 54 in 2016. De cijfers van de woninginbraken in 2015 baarde de gemeente zorgen. Naar verhouding van het aantal inwoners werden er toen in de provincie Utrecht de meeste inbraken gepleegd in Woudenberg. Door deelname aan Burgernet en Whatsapp-groepen hebben Woudenbergers zelf bijgedragen aan deze daling.

STIJGING Het aantal aangiften van huiselijk geweld is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 6 naar 10 aangiften. Cnossen: ,,Deze stijging wordt deels veroorzaakt door een goede samenwerking tussen veiligheidspartners en hulpverleners en deels omdat mensen sneller iets melden.'' Dit is ook terug te zien bij het aantal aangiften van bedreiging. Dat is vergeleken met vorig jaar verdubbeld van 4 naar 8.