• politie.nl

Woudenberg zet extra in om woninginbraken te voorkomen

WOUDENBERG Het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen wordt voortaan in Woudenberg strenger aangepakt. Waar een potentiële inbreker eerst een maximale boete van 140 euro kon krijgen, heeft het college besloten dat er nu een dwangsom opgelegd kan worden. Deze dwangsom kan oplopen tot 10.000 euro.

Burgemeester Cnossen: ,,Ook met deze extra maatregel wil de gemeente eraan bijdragen dat het aantal (pogingen tot) woninginbraken in Woudenberg vermindert. Woninginbraak heeft grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Als burgemeester sta ik voor de veiligheid in onze gemeente. De strijd tegen de woninginbraak heeft hoge prioriteit bij politie en gemeente."

Wanneer de politie en/of Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente een potentiële inbreker ziet die bijvoorbeeld met een koevoet op straat loopt, hebben zij de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen. De maatregel is onderdeel van de aanpak om het aantal woninginbraken in Woudenberg terug te dringen.