• Joke van der Heide

Woudenberg wil dementie-vriendelijke gemeente zijn

WOUDENBERG  De gemeente Woudenberg wil een dementie-vriendelijke gemeente zijn, waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren. Dit is belangrijk, omdat door de vergrijzing steeds meer mensen lijden aan deze ziekte. In de gemeente Woudenberg zullen in 2020 naar verwachting 280 inwoners dementie hebben. Dit loopt in 2040 op naar 640.

Joke van der Heide

 

Eén van de eerste stappen naar een dementie-vriendelijke gemeente werd afgelopen week gezet met een training van de medewerkers binnen de gemeente door Alzheimer Nederland. Deze training werd gegeven aan alle ambtenaren die regelmatig klantcontact hebben, namelijk de medewerkers van Burgerzaken, de Buitendienst en het KlantContactCentrum.

LANG THUIS Het doel van de training was om medewerkers te leren wat dementie is, hoe zij het eerder kunnen herkennen en hoe ze hier beter mee om kunnen gaan. Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij willen zoveel mogelijk aan het dagelijkse leven deel kunnen nemen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen normaal met hen omgaat. van de bakker en buurman tot sportclub en gemeenteambtenaar. In de definitie van een dementievriendelijke gemeente wordt aangegeven dat mensen met dementie wel iets mogen vergeten. Dat ze worden thuisgebracht als ze verdwalen en dat ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Om zo'n gemeente te  zijn heeft Alzheimer Nederland een stappenplan ontwikkeld, waarbij kennisvergroting van de gemeente medewerkers één van de stappen is.

Tijdens de training kregen de medewerkers allereerst achtergrondinformatie over de ziekte. Zij hoorden dat er maar liefst 50 soorten dementie zijn, wat er gebeurt in je hoofd wanneer  je dementie hebt  en de schokkende cijfers. Dementie is doodsoorzaak nummer één in Nederland, maar  liefst één op de vijf mensen krijgt het. Nadat de diagnose is vastgesteld leeft men gemiddeld nog acht jaar. De training gaf de medewerkers ook handvaten. Hoe je bijvoorbeeld kunt reageert als je te maken hebt met een verward iemand tijdens je werk.

 

METHODE Hiervoor heeft Alzheimer Nederland de GOED methode ontwikkeld. De eerste stap is geruststellen en naast iemand gaan staan. De volgende stap is oogcontact maken. Daarna even meedenken en tot slot de persoon in zijn waarde laten en bedanken. Deze methode werd geoefend aan de hand van een kaartspel. De medewerkers hadden veel aan de informatie. Hierdoor kregen ook situaties uit de praktijk een andere lading. ,,Ik had het gedrag niet aan dementie gekoppeld, maar  zou dat nu wel zo herkend hebben", vertelt een buitendienstmedewerker. Andere tips waren altijd rustig  en vriendelijk blijven en er een beetje humor in brengen.

 

Wethouder Pieter de Kruif was  enthousiast over de betrokkenheid van de medewerkers. ,,Zo kunnen we het met  elkaar  goed invullen en ook als collega's samen sparren. De volgende stap is om ook bedrijven en organisaties te benaderen om de training te  doen. AH Woudenberg heeft dit al in 2016 gedaan.