• Janneke Henzen Koop

Woudenberg werkt aan lokaal sportakkoord

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg wil een sportfomateur aanstellen die er samen met diverse sportverenigingen voor gaat zorgen dat zoveel mogelijk Woudenbergers gaan sporten. Daartoe heeft de gemeente bij het rijk een subsidie van 15.000 euro aangevraagd.

Minister Bruno Bruins van Sport wil graag dat er binnen gemeenten door lokale (sport)organisaties afspraken gemaakt worden om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten bewegen. Deze afspraken worden vastgelegd in het Nationaal Sportakkoord. In dat akkoord staan de ambities geformuleerd waarop de minister de komende jaren voortgang wil boeken. Zo wil hij dat meer mensen kunnen sporten en bewegen en dat ook kinderen al van jongs af motorische vaardigheden ontwikkelen. Sportverenigingen moeten een plek zijn waar plezierig, veilig en zorgeloos gesport kan worden en sport- en beweegaanbieders moeten toekomstbestendig zijn.

Om deze ambities waar te maken is het de bedoeling dat het Nationaal Sportakkoord overal in het land vertaald wordt naar lokale en regionale akkoorden. Voor het opstellen van het sportakkoord kunnen gemeenten eenmalig 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De gemeente Woudenberg wil daarvan gebruikmaken. Wethouder Pieter de Kruif: ,,De ambities uit het Nationaal Sportakkoord sluiten goed aan bij de visie van de gemeente Woudenberg op sport en binnen het sociaal domein. Daarom hebben we ondersteund door vijf Woudenbergse sportverenigingen, aangegeven graag aan de slag te gaan met het opstellen van een lokaal sportakkoord. Daartoe hebben we de aanvraag ingediend. De volgende stap is het aanstellen van de sportformateur."

Wanneer er eenmaal een sportakkoord is, kunnen gemeenten aanspraak maken op een (bescheiden) uitvoeringsbudget om de plannen in het sportakkoord uit te voeren.