• Raadsleden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zorg.

    Gemeente Woudenberg

'Woudenberg op koers om vier ton aan zorgkosten te besparen'

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg ligt op koers om in 2022 een besparing van 400.000 euro te realiseren in de zorg. Dat maakte het college van b. en w. bekend tijdens een informatieavond op 16 mei voor de gemeenteraad. De raadsleden werden geïnformeerd over de eerste resultaten en opbrengsten van de maatregelen. Een van de successen noemt de gemeente de JIM-methode van De Kleine Schans. Ook verwacht de gemeente veel van de transformatie van het Cultuurhuis naar dé Huiskamer van Woudenberg.

De gemeente kampt met hogere uitgaven voor de jeugdzorg en zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om de zorgkosten meer in balans te brengen zijn de gemeente en Coöperatie De Kleine Schans in september vorig jaar gestart met een pakket aan maatregelen dat de inkomsten en uitgaven meer in balans moet brengen. 

Het doel van de maatregelen is om in 2022 een besparing te realiseren van vier ton. ,,De afspraak is dat de maatregelen passen in de gewenste beweging binnen zorg, de zogenaamde transformatie. Specialistische zorg wordt dan bijvoorbeeld meer lokaal ingezet, er wordt vanuit een brede invalshoek gekeken naar de ondersteuningsvragen en de draagkracht van inwoners en hun naasten wordt versterkt. Deze maatregelen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van zorg en de dienstverlening aan inwoners.''

Tijdens de informatieavond werden de eerste opbrengsten van de maatregelen gepresenteerd. De conclusie was dat de gemeente op koers ligt om zowel haar inhoudelijke resultaten als financiële resultaten te behalen. ,,Een voorbeeld van een succesvol resultaat is het gebruik van de JIM-methodiek door De Kleine Schans. In  complexe casussen wordt naar een Jim (jouw in gebrachte mentor) gezocht, waardoor zware inzet van zorg voorkomen kan worden. Maar ook het op te starten ontmoetingspunt in Het Cultuurhuis is een mooi voorbeeld van een initiatief dat invulling geeft aan het uitgangspunt om ondersteuningsvragen lokaal en preventief op te pakken.''