• In het Beaufortpark verscheen op initiatief van jongeren een beeld van Ab de Groot.

  Gerwout Lamberink
 • In 1974 was er een demonstratie van boeren in het centrum van Woudenberg.

  BDUmedia
 • Demonstratie, Jeugdsoos op de Maarsbergseweg ter hoogte van Garage Honders. 19-12-1981.

  BDUmedia
 • Demonstratie, Jeugdsoos. Vertrek vanaf het Verenigingsgebouw aan de Schans. 19-12-1981.

  BDUmedia

Woudenberg in oktober in teken van geschiedenis

WOUDENBERG Oktober is de maand van de geschiedenis. Dan organiseren in het hele land culturele, toeristische, literaire organisaties en media evenementen om geschiedenis onder de aandacht te brengen. Het thema van 2018 is 'Opstand'. Ook in Woudenberg is een groep bezig evenementen voor te bereiden voor de maand van de geschiedenis. Ze blikken daarbij terug naar 50 jaar geleden, het jaar 1968.

Europa stond destijds in vuur en vlam. Er waren protestbewegingen, demonstraties, pamfletten werden verspreid en affiches opgehangen. Onderwerpen waar mensen zich over na dachten waren de plaatsing van kruisraketten IKV, woningnood krakersrellen, feminisme, abortus ('baas in eigen buik'), seksuele revolutie (Phil Bloom op tv), Provo, 'Peace not war', de milieuvervuiling (recyclen), protesten tegen rassendiscriminatie, enz. Men wilde inspraak. Nieuwbouwwijken ontstonden. Er was onvrede, maar ook optimisme en eendracht. Hoe was dat in Woudenberg? Wat gebeurde er toen Johan Adriaan Hosang van 1947 tot 1974 burgemeester van Woudenberg was? Wat deden de landelijke ontwikkelingen met de jeugd van Woudenberg? Hadden zij dezelfde idealen? Wat kwam daar van terecht? Hoe gaan we verder?

IMPORT In het Reformatorisch Dagblad in 1977 vertelt burgemeester Hosang, die ook statenlid voor de CHU was, over deze tijd. Hij zag door de nieuwe 'import' de samenstelling van het dorp Renswoude en Woudenberg en de gemeenteraden verschuiven van christelijke agrariërs naar allerlei achtergronden. De discussies in de gemeenteraad werden daar volgens hem technischer en deskundiger van. Hij probeerde met iedereen goed contact te houden. Hij was ook burgemeester van Renswoude omdat er al sprake was van samenvoeging van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Daar werd tegen geprotesteerd en uiteindelijk werd het op de lange baan geschoven. In beide plaatsen moesten er woningen gebouwd worden door de beschadigingen in de oorlog. Ook was er nog niet overal riolering. Tevens probeerde burgemeester Hosang Nutricia naar deze regio te krijgen. Inspraak van de groeiende bevolking zorgde voor de komst van sportaccommodaties. ,,Die inspraak is een landelijke mentaliteitsverandering."

In het Cultuurhuis wordt tijdens de maand van de geschiedenis een tentoonstelling ingericht over 1968 door onder andere Oud Woudenberg. Jongeren demonstreerden destijds voor een eigen jongerencentrum. Later kwam de Time Out die nu al weer verdwenen is. Ook waren jongeren betrokken bij protesten tegen kernwapens. In het Beaufortpark verscheen op initiatief van jongeren een beeld van Ab de Groot.

REVOLUTIE Op 24 oktober beginnen de activiteiten. Mees de Man houdt dan een voordracht in de Oudheidkamer over 'Opstand'. Schrijver-journalist Roel Jansen geeft 25 oktober een lezing over zijn boek '1968: You say you want a revolution'. Deze titel verwijst naar een lied van de Beatles. In zijn boek vertelt hij over de Parijse studentenrevolutie, het verzet tegen de Vietnamoorlog, de Praagse lente, de moorden op Martin Luther King en Robert Kennedy en de opkomende hippiecultuur in Amsterdam. Overal komen jongeren, op zoek naar bevrijding, in opstand tegen de gevestigde orde. Ze overschatten zichzelf en er lijkt weinig te veranderen. Maar de gebeurtenissen en de strijd van toen hebben wel invloed op het heden. Boekhandel van Lunteren biedt dit boek deze avond te koop aan.

PROVOCATIE Op 26 oktober treedt popclassic koor Gemengde Noten op, onder andere met het lied 'Imagine' van John Lennon. Ook is er een presentatie over de eerste jeugdavonden in Woudenberg in de jaren '60. Deze openbare dansavonden (een provocatie!) met 'The Electric Strings' en 'The 7-Ups' in de Schans en in Bellevue waren te danken aan burgemeester Hosang. Vanaf 20.30 uur is er een debat tussen jongeren en ouderen waarbij het verband tussen verleden, nu en toekomst centraal staat. Jongeren van politieke partijen en ouderen van het filosofencafé en de SWO nemen deel. Iedereen die wil debatteren, wil brainstormen of suggesties heeft, kan contact opnemen met de organisatie. Ook verhalen, gedichten, foto's, geluidsopnamen en filmfragmenten zijn welkom. Er zijn half oktober workshops verhalen schrijven en graffiti (met Kunst en Cultuur en jongerenwerker Reinier van Santen) gepland.