'Woudenberg moet prenatale voorlichting organiseren'

WOUDENBERG  Maar liefst 83 procent van de jonge ouders hebben relatieproblemen na de geboorte van hun eerste kind. De gevolgen daarvan zijn jaren later nog merkbaar in de jeugdgezondheidszorg. Dit leidt tot veel extra kosten, die voor een groot deel bij de gemeente terechtkomen. Goede prenatale voorlichting zou een deel van deze kosten kunnen voorkomen. De gemeente Woudenberg moet daarom een plan van aanpak op stellen, vindt raadslid Marleen Treep (ChristenUnie).

 

Door Joke van der Heide

Veel jonge ouders vallen na de geboorte van hun eerste kind snel van de beloofde roze wolk af. Tijdens de zwangerschap is er voor van alles aandacht. De zorg komt zelfs de luiers tellen en checkt of er klosjes onder het bed staan. Maar informatie over hoe een baby invloed kan hebben op de relatie met je partner bestaat nog niet.Een actueel onderwerp, waar het afgelopen jaar veel aandacht voor gevraagd is. Zo stuurden vier echtscheidingsdeskundigen en zeven maatschappelijke organisaties op 9 oktober 2015 een brandbrief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierin stelden zij dat veel jonge gezinnen wel bevallingsproof, maar niet kindproof zijn. In de brandbrief worden gemeenten opgeroepen om werk te maken van meer preventie om onnodige echtscheidingen te voorkomen. Ook artsen, kinderpsychologen en andere hulpverleners uit de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst luidden in april de noodklok.

 

In de Woudenbergse gemeenteraad maakte Marleen Treep dit taboe aan de hand van nog meer schokkende cijfers bespreekbaar. Gemiddeld strandt 40 procent van de relaties. Hoewel er in financiële zin na een (v)echtscheiding nogal wat kosten voor de gemeente kunnen zijn, is het volgens Treep niet aan de gemeente om zich inhoudelijk met een relatie te bemoeien. Waar het gaat om de gevolgen voor de betrokken kinderen, kan de gemeente wat Treep betreft wel wat betekenen.Treep: ,,Dat 70 tot 90 procent van de kinderen in de jeugdhulpverlening een relatiebreuk tussen ouders achter de rug hebben, kwam erg hard bij ons binnen. Jeugdigen ervaren twee keer zoveel problemen na een scheiding als kinderen uit intacte gezinnen. Met twee derde van deze kinderen gaat het na verloop van tijd weer goed, maar een derde blijft in ernstige mate problemen ervaren."

Treep ziet in de fase van prenatale voorlichting kansen voor de gemeente om probleemsituaties later te voorkomen. Dit is zelfs een wettelijke taak die via de Wet Publieke Gezondheid (WPG) bij gemeenten is belegd. ,,Wat zou het mooi zijn als we jonge ouders niet langer laten zwemmen, maar ze handvatten kunnen meegeven voor deze nieuwe periode in hun leven", aldus Treep.

Op dit moment biedt de gemeente nog geen prenatale voorlichting. Het staat wel op de agenda om deze vast te stellen. Daarom verzoekt Treep aan het college om een 'visie en plan van aanpak prenatale voorlichting' te formuleren samen met het Sociaal Team, GGD, verloskundigen praktijken, huisartsen en consultatiebureaus. Het gaat dan niet alleen om voorlichting, maar ook advisering en desgewenst het aanbieden van hulpverlening.

Wethouder Pieter de Kruif complimenteerde afgelopen raadsvergadering Marleen Treep met haar mooie betoog. Hij vertelde dat dit landelijke probleem ook in Woudenberg speelt en ziet deze motie als een aanvulling op de activiteiten die het college op dit gebied al onderneemt. Als voorbeeld noemde hij het mamacafé. Ook alle fracties ondersteunden de moties. Dit was volgens Treep uniek. In andere gemeenten kreeg deze CU motie minder bijval. Wel wezen de fracties op de discussie tot hoever de rol van de overheid gaat. Voor Treep wel behoorlijk ver, want we moeten ook betalen als samenleving.