• VVD

Woudenberg kent een aantal plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is

WOUDENBERG ,,Voorbeelden hiervan zijn de Nico Bergsteijnweg, met toegenomen verkeersdrukte, het kruispunt bij de Fiat-garage met onoverzichtelijke oversteekplaatsen, de rotonde bij de J.F. Kennedylaan en de kruising bij de Jumbo-vestiging richting Dorpsstraat. Daarnaast is de toegenomen drukte op de N224 en N226 een zorg. En zo zijn er meer situaties die direct opgepakt dienen te worden. Dit moet de primaire focus van de gemeente en provincie zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid.´´ Zo reageert Jhony Stalman van de VVD naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.


,,Daarnaast is handhaving van de regels een belangrijke peiler. Te vaak komt het voor dat de regels niet worden nageleefd. De gewenningsperiode voor het eenrichtingverkeer in het centrum bijvoorbeeld is wat ons betreft ruim verstreken. Er dient direct gesanctioneerd te worden bij overtreding. Iedereen weet dat je niet op een fietspad mag parkeren, als je het toch doet: sancties.
De VVD is van mening dat we het met handhaving van de regels alleen helaas niet redden. Goede en veilige routes moeten mensen verleiden om sneller te voet te gaan of de fiets te nemen naar het dorpscentrum. Het laten staan van de auto verhoogt in een kleine dorpskern de leefbaarheid en veiligheid op straat. Daarnaast is het in een groeiende gemeenschap van belang dat er, als de auto gebruikt moet worden, er voldoende parkeerruimte beschikbaar is; in de dorpskern, maar ook in de wijken. En voldoende parkeerplaatsen op locaties die de verkeersdoorstroming veilig houden. Voor auto's, fietsers en wandelaars. Dit komt de dorpskern als economische functie ten goede, houdt de wijken veilig en vergroot het woonplezier van ieder.´´