Woudenberg houdt bijeenkomst over inkoop zorg

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg houdt woensdag 24 juni samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Eemnes een kennismakingsbijeenkomst voor zorgaanbieders die zorg willen leveren in de regio Amersfoort, maar hier nu nog geen contract voor hebben.

Tijdens de bijeenkomst willen de gemeenten graag kennismaken met het aanbod van de zorgaanbieders en de manier waarop de zij zorg en ondersteuning kunnen bieden aan inwoners van onder andere Woudenberg. Daarnaast krijgen de zorgaanbieders informatie over het inkoopkader 2016, de keuzes en de vernieuwingsslag in de zorg die de regio voor 2016 wil realiseren.

De gemeente Woudenberg koopt samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest (en Eemnes voor de jeugd) de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Vorig jaar zijn alleen partijen gecontracteerd die in 2014 ook al een contract met het Zorgkantoor hadden voor de levering van zorg. Voor 2016 willen de gemeenten zich breder oriënteren en het gesprek aangaan met nieuwe partijen of partijen die tot nu toe alleen zorg en ondersteuning via een PGB boden. De gemeenten zien voor 2016 vooral voor een aantal ambulante zorgvormen mogelijkheden om nieuwe partijen te contracteren.

De kennismakingsbijeenkomst duurt van 9:00 uur tot 12:00 uur en vindt plaats in het Connexion Point, Natriumweg 6, Amersfoort. Meer informatie over de bijeenkomst en de aanmeldprocedure is te vinden op www.amersfoort.nl/sociaaldomein