• Op dinsdag 16 oktober herdenkt Woudenberg de vijftien verzetsstrijders en gijzelaars die op 16 oktober 1942 bij Woudenberg werden gefussilleerd.

    Foto Van Denderen

Woudenberg herdenkt gefussilleerde gijzelaars en verzetsstrijders

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg houdt dinsdag 16 oktober om 12.00 uur een herdenkingsbijeenkomst. Hierbij herdenken vertegenwoordigers van het voormalig verzet en van de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren de twaalf verzetsstrijders uit het Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort en drie gijzelaars die op 16 oktober in 1942 zijn gefusilleerd bij Woudenberg.

Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats in het bos van Den Treek-Henschoten op het grondgebied van de gemeente Woudenberg, bij monument Bergzicht. De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haren. Burgemeester Titia Cnossen  zal bij de herdenkingsdienst namens het gemeentebestuur van Woudenberg een krans leggen bij het herdenkingsmonument. Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort zal ook een krans plaatsen

De drie gijzelaars en twaalf verzetsstrijders die in Woudenberg worden herdacht, werden omgebracht als vergelding voor verzet en sabotage in Oost-Nederland. In mei en juli 1942 werden door de bezetters ruim 1200 mannen als gijzelaar opgepakt en gevangen gezet in de gebouwen van de katholieke seminaries Beekvliet en Haaren. De opgepakte mannen kwamen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij was het opval­lend dat relatief veel gijzelaars een vooraanstaande positie innamen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast hadden de bezetters de gijzelaars vooral gezocht in kringen die aan bepaalde Duitse plannen hun medewerking geweigerd hadden. Velen waren lid van de Nederlandse Unie of hadden zich actief verzet tegen de gelijkschakeling van de Neder­landse vakbeweging in 1940 en 1941.

De bedoeling van de bezetters met deze gijzelingen was, door te dreigen met het ter dood brengen van gijzelaars, Nederlanders te weerhouden van het plegen van verzets- en sabo­tageda­den. Twee maal hebben de bezetters deze dreiging uitgevoerd. Dat was behalve in Woudenberg ook in Goirle. Dara werden op 15 augustus 1942 vijf gijzelaars gefusilleerd in een bos als vergelding voor een aanslag op een Wehrmachttrein in Rotterdam.

Voor aanvang van de plechtigheid verzamelen de deelnemers zich om 10.30 uur bij restaurant Bergzicht aan de Doornseweg in Woudenberg. Vervolgens begeven zij zich om 11.30 uur naar het monument. De herdenking vindt plaats om 12.00 uur.