• Lex van Lieshout

Woudenberg heeft inkomstenrisico's goed in beeld

WOUDENBERG De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van de inkomsten in de gemeente Woudenberg. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Woudenberg op meer dan de helft van de inkomsten nauwelijks invloed heeft en dat zij de risico's van de inkomsten in beeld heeft. De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de gemeenteraad van Woudenberg.

De inkomsten van de gemeente Woudenberg bedragen rond de dertig miljoen euro. Ongeveer de helft van de inkomsten is afkomstig van het Rijk. Op deze inkomsten heeft de gemeente nauwelijks invloed. Het Rijk verdeelt de inkomsten over alle gemeenten volgens een bepaald verdeelstelsel. Naast de inkomsten van het Rijk ontvangt de gemeente inkomsten van burgers en bedrijven door het innen van lokale belastingen, heffingen, rechten, en leges. Op deze inkomsten heeft de gemeente invloed, doordat ze zelf bepaalt welke belasting ze heft en welke tarieven gehanteerd worden. Een groot deel van de inkomsten van de gemeente Woudenberg is afkomstig uit grondexploitaties. De risico's die daarop betrekking hebben brengt de gemeente in beeld en worden jaarlijks bijgesteld en gerapporteerd aan de gemeenteraad. De risico's die gepaard gaan met de inkomsten heeft de gemeente in beeld, maar de rekenkamercommissie stelt vast dat de gemeente in rapportages beter kan laten zien hoe ze deze risico's beheerst.

AANBEVELINGEN De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn erop gericht om in de rapportages aan de gemeenteraad duidelijker vast te leggen hoe de gemeente de risico's beheerst. Daarnaast adviseert de rekenkamercommissie om de raad meer te betrekken bij de keuzemogelijkheden voor het innen van belastingen.

COMMISSIE De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.