• Archief BDUmedia

Woudenberg haalt landelijke doelstelling met nieuwe manier afvalinzameling

WOUDENBERG Woudenbergers scheiden hun afval zo goed dat Woudenberg de landelijke doelstellingen voor 2020 al in 2017 ruim heeft gehaald! De hoeveelheid restafval is met 56 procent gedaald en de hoeveelheid grof huishoudelijk afval met 67 procent in vergelijking met 2016.

In 2017 zijn Woudenbergers hun afval beter gaan scheiden, en is er meer GFT en PMD opgehaald. Deze grondstoffen worden opnieuw gebruikt. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75 procent gescheiden inzamelen en minder dan 100 kg restafval per inwoner. De gemeente Woudenberg komt uit op 84 procent gescheiden inzameling en 69 kg restafval per inwoner, hiermee is de doelstelling in één jaar gehaald.

Uit de afvalcijfers over 2017 blijkt dat het gemiddeld aantal aanbiedingen van het restafval lager is dan verwacht. Het aantal keren dat mensen de restafval minicontainer aan de weg hebben gezet per jaar is ook lager dan verwacht. De verwachting was zeven keer per jaar en het bleek maar zes keer per jaar te zijn. Ditzelfde gold voor de ondergrondse containers. Het gemiddeld aantal aanbiedingen voor de ondergrondse restafvalcontainer was achttien (geschat 28). Eind februari ontvangen inwoners de gemeentelijke belastingaanslag voor 2018. Inwoners betalen dan zowel het vastrecht over 2018 als de ledigingen die ze in 2017 hebben gedaan.

,,Ik ben echt trots op de inwoners van Woudenberg dat ze al vanaf het begin zo goed hun afval scheiden. Het is geweldig dat we nu al ruimschoots aan de landelijke doelstelling voldoen. We gaan nu natuurlijk niet stilzitten. De komende jaren blijven we ons sterk maken om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval opnieuw te gebruiken. Zo bleek uit de sorteerproeven dat het restafval in 2017 nog voor 19 procent uit GFT bestaat, een afvalstroom waarvan de grondstoffen makkelijk hergebruikt kunnen worden. Samen gaan we Woudenberg nog duurzamer maken.' aldus Wethouder Gijs de Kruif

Om de inwoners van Woudenberg op weg te helpen om het afval nog beter te scheiden en daarmee de kosten van de afvalstoffenheffing te verlagen, biedt de gemeente een gesprek aan met een afvalcoach bij de mensen thuis. Samen met de afvalcoach wordt dan besproken hoe het afval zo goed mogelijk gescheiden kan worden en de kosten van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk worden gehouden. Wie gebruik wil maken van het aanbod van een afvalcoach kan contact opnemen met de gemeente via info@woudenberg.nl of via het telefoonnummer 14 033.