• SGP

Woudenberg groeit hard en de verkeersstromen groeien mee

WOUDENBERG ,,De SGP vindt het belangrijk dat de ontsluiting van het dorp goed geregeld wordt, dat het rustige dorpse karakter behouden blijft en dat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen blijven gaan. Daarom dient de gemeente goed te anticiperen op de groei en zorg te dragen voor een goede ontsluiting van de (nieuwe) wijken.´´ Zo reageert Henk Jan Molenaar van de SGP naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.

,,Voorkomen moet worden dat wijken of straten doorgangsroutes gaan worden voor andere wijken of, erger nog, als sluiproutes voor extern verkeer. Verkeer in een wijk hoort alleen vóór de wijk te zijn. Om de problematiek van het sluipverkeer te verminderen, moet worden ingezet op een goed doordacht ontsluitingsplan, inclusief het oplossen van de knelpunten op de N224 en N226. Ook dienen autobestuurders ontmoedigd te worden om (vaak met hoge snelheid) door de wijken te rijden, bijvoorbeeld door het afsluiten van routes.

Daarnaast zijn wij voor veilige fietsroutes van en naar de scholen, zo veel mogelijk apart van de autoroutes.

Een straat als de Nico Bergsteijnweg heeft teveel drukke functies tegelijk: parkeren, autoverkeer en fietsverkeer en is teveel doorgangsweg geworden. Een aparte fietsroute zou daar op zijn plaats zijn.

Het inzetten van de BOA of het gebruik maken van flitspalen is slechts symptoombestrijding, maar dit zal wel nodig worden voor handhaving van de verkeersveiligheid. Voldoende aanwezigheid van BOA's en politie is vooral belangrijk om overlast en criminaliteit te voorkomen.´´