Woudenberg en provincie werken nauwer samen

WOUDENBERG Wethouder Gijs de Kruif en gedeputeerde van de provincie Utrecht Bart Krol hebben woensdag de gezamenlijke ruimtelijke agenda ondertekend. De agenda biedt een overzicht van de ontwikkelopgaven en acties die de komende jaren op ruimtelijk gebied worden uitgevoerd.

Waar de gemeente voorheen plannen maakte die de provincie vervolgens controleerde, werken beide partijen vanaf nu steeds vaker in een vroeg stadium samen. Door gezamenlijk mensen en middelen in te zetten, kennis en ervaringen te delen en gemeenschappelijke doelen op te stellen, zetten de gemeente Woudenberg en de provincie Utrecht zich in voor een betere samenwerking en het bereiken van snellere en betere resultaten.

Op de ruimtelijke agenda staan plannen als het realiseren van een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding door het centrum van Woudenberg, het ontwikkelen van een goed beheer en financieel gezond Henschotermeer, en de uitbreiding en herstructurering van Woudenberg-Oost.

Naast de ontwikkelopgaven bevat de ruimtelijke agenda ook een aantal actiepunten, waaronder het realiseren van een biogashub, een voorziening om de productie van biogas te stimuleren, en het leefbaar houden van de Woudenbergse dorpskern.

Met de ondertekening van de ruimtelijke agenda slaan gemeente en provincie de handen ineen om de afgesproken opgaven en acties samen te realiseren. Wethouder Gijs de Kruif: ,,De gemeente en de provincie hebben beide ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Door te zoeken naar gezamenlijke belangen en doelen en daar samen aan te werken, willen we effectievere en snellere resultaten bereiken."