• Brainstormen over Groen aan de Buurt

    Gemeente

Woudenberg denkt groot

WOUDENBERG Voor het project Groen aan de Buurt zijn vijf groepjes Woudenbergers aan de slag met de uitwerking van hun idee. Dan begint het pas. Groen aan de Buurt gaat niet alleen om bedenken, maar vooral om doen. Doordat Woudenbergers heel groot denken, maakt dat de start moeilijker.

Joke van der Heide

Dit valt Hélène Hine, projectleider van Groen aan de Buurt vanuit het Landschap Erfgoed Utrecht, op. Zij organiseert samen met IVN Natuur Educatie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht in acht gemeenten deze projecten. ,,Mijn advies is dan ook aan alle Woudenbergse groepen om het klein te houden. Uit ervaring weet ik dat het bij een heel groot idee moeilijk is om te beginnen."

Bij de opstart worden de groepen door haar ondersteund. Het advies om het klein te houden heeft Evelien Wierper heel erg geholpen. Haar idee om aan de Europaweg drie plukparkjes aan te leggen heeft zij nu teruggebracht tot het starten met één plukparkje. ,,Door het stapje voor stapje te doen heeft zij veel sneller resultaat. Ik ben er van overtuigd dat mensen uit de buurt enthousiast raken bij het zien van het eerste plukparkje en dat er zo meer draagvlak en hulp komt."

Dit geldt ook voor het idee van jongerenwerker Reinier van Santen om een survivalroute rondom Woudenberg uit te zetten. ,,Het is een goed idee. Daar geloof ik echt in en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Wij willen hem graag ondersteunen en hebben geadviseerd om eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen waar de route kan komen."

De Imkervereniging heeft volgens Hélène Hine ook een heel ambitieus plan. Zij willen een vlinder- en bijentuin realiseren. Daarnaast hebben zij de wens uitgesproken voor de bouw van een werkschuur voor de stalling van de bijenkasten en als educatieve plek. ,,Dat maakt de realisatie van het project moeilijk. We moeten met z'n allen op zoek naar een plek om te bouwen en dat vraagt ook om een omgevingsvergunning", legt zij uit.

Burgemeester Titia Cnossen voegt toe dat er ook samen gezocht kan worden naar een eenvoudigere oplossing, bijvoorbeeld in een schuur bij particulieren. ,,Het gaat ten slotte bij om openbaar groen. Het leuke vind ik dat er zonder al te veel regels en gedoe wensen vanuit de inwoners gerealiseerd kunnen worden. Wensen, die Woudenberg mooier en groener maken." De burgemeester vindt het plan om het groen van de oude wijk rondom de Paulus Potterlaan aan te pakken en de plannen voor een nieuw klompenpad met extra faciliteiten ook leuk.

Het doel bij de plannen is dat de initiatiefnemers zich eigenaar voelen van hun eigen project en dat ook daadwerkelijk zijn. Vanuit het Waterschap, de provincie en de gemeente is er een startbudget voor alle projecten beschikbaar van 15.000 euro. Daarnaast is er hulp bij het opstarten, zowel op financieel gebied als organisatorisch. Een mooi bewijs dat dit idee werkt zijn de projecten in Wijk bij Duurstede. ,,Na ander half jaar lopen alle projecten en kan ik mijn begeleiding afsluiten", vertelt Hélène Hine.