• Wethouder Anita Vlam van Financiën en belastingen.

    Gemeente

Woudenberg compenseert te hoog ozb-tarief

WOUDENBERG Het Woudenbergse college wil de in 2019 te veel betaalde ozb volgend jaar compenseren. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt in een persbericht. Door een te laag ingeschatte stijging van de WOZ-waarden is het tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen dit jaar te hoog uitgevallen. 

Omdat het ozb-tarief voor een aantal jaar vaststaat, wordt het tarief ook voor de komende jaren gecorrigeerd. In de Kadernota 2020-2023 presenteert het college dit voorstel aan de gemeenteraad.

,,Ieder jaar geeft een extern taxatiebureau een indicatie van de gemiddelde waardestijging van woningen in Woudenberg'', legt de gemeente uit. ,,De gemeente gebruikt deze informatie om het tarief voor de OZB te bepalen. De herwaardering was toen nog niet afgerond. Begin februari 2019 is het percentage door het taxatiebureau bijgesteld naar boven. Toen waren de ozb-tarieven echter al vastgesteld. De verhoging van dit percentage had invloed op de te betalen onroerendezaakbelasting.''

Het voorstel tot compensatie van de te veel betaalde ozb wordt op 18 en 25 juni 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De gemeenteraad stelt vervolgens de Kadernota, waarin dit voorstel is opgenomen, vast op 11 juli 2019. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl onder de button financiële stukken.