• Honderdduizend handtekeningen voor verruiming kinderpardon

    ANP Foto

Woudenberg biedt geen steun voor versoepeling kinderpardon

WOUDENBERG Meer dan 105 gemeenten, waaronder buurgemeenten Leusden, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug hebben in de raad een motie goedgekeurd om een signaal te geven aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer over het versoepelen van het kinderpardon en het versnellen van de asielprocedure. In Woudenberg werd de motie met 6 voor en 9 tegen verworpen.

Joke van der Heide

De motie werd donderdag in de raad ingebracht door PvdA-GroenLinks en CU. Het doel is om bij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, te pleiten voor een oplossing voor de 400 kinderen, die Nederland zullen worden uitgestuurd, terwijl ze hier geworteld zijn. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon.

LANDELIJK GBW, SGP en VVD stemden tegen, omdat zij dit een landelijke verantwoordelijkheid vinden. Elli van Oosterom (CU) stelde hierop de vraag: ,,Wat nu als je een kind in Woudenberg krijgt, dat moet worden uitgezet?" Jan Bessembinders (CDA) sloot zich hierbij aan. ,,Het zal maar een gezin zijn dat naast je woont. Je ziet hoe de omgeving dan voor zo'n gezin in de bres springt." Zijn fractie vindt het onbegrijpelijk dat in Nederland kinderen, die hier soms zelfs geboren zijn, door onze eigen procedures worden uitgezet. ,,Het is inderdaad een landelijk probleem, maar het gaat Woudenberg niet voorbij", benadrukte hij.

HUN THUIS Sierd Smit (PvdA-GroenLinks) hield een bevlogen pleidooi voor deze kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen van 12 jaar, die hier geboren zijn of een groot deel van hun leven hebben gewoond en nu worden uitgezet naar landen die voor hen vreemd zijn. ,,Het thuis van deze kinderen ligt in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd", pleit hij.

De motie geeft aan dat de meeste van deze kinderen en hun ouders als kritiek krijgen dat zij te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het zogenaamde meewerkcriterium van het kinderpardon. Dit criterium wordt volgens de motie echter zo strikt toegepast dat 98 procent van de aanvragen voor een kinderpardon wordt afgewezen. Het tweede verzoek aan de staatssecretaris is om te pleiten voor een regeling waarmee wordt voorkomen dat kinderen, maar ook volwassenen, zich hier kunnen wortelen wanneer bij aankomst al blijkt dat het asielzoekersgezin veilig terug kan.

GBW was tegen de motie. Marco van de Hoef verklaarde dat zijn partij als lokale partij aan een discussie over een landelijk thema niet kan deelnemen. De fractie wilde eerst daarom de raadszaal verlaten, maar in overleg met de griffier is besloten om een stemverklaring te geven. Sierd Smit was teleurgesteld over de opstelling van GBW, VVD en SGP. ,,Het gaat om niets meer of minder dan het geven van een signaal in het belang van de kinderen."