Woudenberg betaalt mee aan zorgverzekering

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg biedt in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten. De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en drie verschillende pakketten aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen. ,,De gemeente wil door het aanbieden van deze zorgverzekering inwoners tegemoet komen in de zorgkosten door hen korting op hun premie te geven. We willen onze inwoners de zekerheid geven dat zij als zij (extra) zorg nodig hebben, zij deze zorg ook krijgen", aldus wethouder Pieter de Kruif.

De zorgverzekering is voor iedereen toegankelijk die een inkomen heeft van minder dan 110 procent van het minimumloon of die in aanmerking kwam voor een vergoeding uit de Wmo regeling chronisch zieken en gehandicapten 2015.

Met deze zorgverkering biedt de gemeente inwoners een alternatief voor de Wmo-regeling chronisch zieken en gehandicapten 2015. Via die regeling konden chronisch zieken en gehandicapten een vergoeding ontvangen van 140 euro. Wethouder Pieter de Kruif: ,,In 2016 vervalt deze regeling. Daar is nu de mogelijkheid voor inwoners om deze zorgverkering af te sluiten voor in de plaats gekomen."

MEER INFORMATIE Meer informatie over deze verzekeringen en overstappen is te vinden op www.GezondVerzekerd.nl/menzis Voor vragen of hulp bij het overstappen kunnen inwoners contact opnemen met de OverstapCoach van Menzis via het telefoonnummer 088-2224080. Dit kan van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur. Inwoners kunnen voor hulp bij het overstappen ook contact opnemen met Loket De Kleine Schans via het telefoonnummer 033-2869165. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.