Woondeal Rijk en regio

WOUDENBERG Door alert optreden van het college van de gemeente Amersfoort heeft minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd ook met de regio Amersfoort in gesprek te gaan over het sluiten van een woondeal. Om zo onder andere de becijferde krapte op de regionale woningmarkt van 22.000 woningen aan te pakken. Het Rijk wil met een aantal regio's waar de druk op de woningmarkt het grootst is zo'n deal afsluiten. Hoewel de gemeente Amersfoort de 5e regio is qua druk op de woningmarkt werd gekozen voor een woondeal met Groningen (6e op de lijst) en werd de regio Amersfoort in eerste instantie over het hoofd gezien. Alle gemeenten uit de regio, ook Woudenberg, steunden het initiatief van het Amersfoortse college om de regio alsnog onder de aandacht te brengen bij het Rijk en met goed resultaat.

Het sluiten van een woondeal levert vooral meer aandacht vanuit het Rijk en de provincie op. De woondeal is een meerjarig partnerschap en kan gaan om verschillende elementen waaronder betaalbaarheid, zoals de vraag of jongeren in de regio nog een huis kunnen kopen. Het kan ook gaan om het versnellen van de woningbouwproductie, aanpassen van de wet- en regelgeving of een meer integrale aanpak door samen te investeren in energietransitie en bereikbaarheid.

Als inbreng wil de gemeente Woudenberg onder andere nadruk leggen op de mogelijkheden om te komen tot versnelling van de woningbouw, mobiliteit en infrastructuur. De gemeente Woudenberg heeft overigens nog een andere keuze. Het Rijk is ook in gesprek voor een woondeal met de regio rondom de gemeente Utrecht waarbij de gemeente Woudenberg zich kan aansluiten. Het antwoord van het college is eenvoudig: daar waar de belangen van Woudenberg het beste worden geborgd. Volgens hen lijkt op dit moment een woondeal met Amersfoort de meest logische keuze, vooral omdat de woondeal met Utrecht al bijna gereed is. Voor de gesprekken tussen het Rijk en de regio is door de regio een bestuurlijke delegatie gevormd die bestaat uit de Amersfoortse wethouder Tiggelaar, burgemeester Titia Cnossen en een gedeputeerde van de provincie Utrecht. De resultaten worden voor akkoord voorgelegd aan de colleges van de gemeenten. De gemeenteraden hebben geen zeggenschap, maar worden wel geïnformeerd.