• Joke van der Heide

Woningen langs provinciale wegen aangepakt

WOUDENBERG De provincie Utrecht heeft vorig jaar geld gereserveerd voor het beperken van geluidsoverlast in woningen langs de provinciale wegen. De eerste twintig woningen met de meeste overlast zijn 'geluidsgesaneerd'. De woningen waar geluidbeperkende maatregelen zijn genomen, liggen in de gemeente Baarn, De Ronde Venen en Woudenberg. Rond de woningen was waar mogelijk al in eerder stadium stil asfalt of geluidswallen gerealiseerd. De woningen hadden desondanks een gevelbelasting van meer dan 69 decibel op de gevel. De binnenwaarde van deze woningen is na de ingreep 33 dB, zelfs hoger dan de huidige norm van 35 dB.

De maatregelen bestaan onder meer uit vervanging van ramen door geluidwerend glas, het afdichten van kieren en het plaatsen van isolatie en geluid gedempte ventilatievoorzieningen. Interessant hierbij is dat in de gekozen ventilatiekastjes ook fijnstof kan worden ondervangen. ,,Niet alleen de geluidwering is een stap vooruit, een ander voordeel is dat de woning een frisse uitstraling heeft gekregen", aldus een van de bewoners.

SLECHT VOOR DE GEZONDHEID Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot. De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Ongeveer 5 procent van de woningen in Nederland heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1 procent van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.

MEER WONINGEN Na de zomer zullen nog meer woningen in de provincie worden aangepakt. Het gaat om woningen met een geluidsbelasting van 68dB en meer op de gevel en waar al geluidsreducerend asfalt op de weg is aangebracht. In het concept Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 worden maatregelen tegen verkeerslawaai voorgesteld, het concept Actieplan ligt tot en met eind augustus ter inzage in het Huis van de provincie en op www.overheid.nl.