• Van links naar rechts: Erik Lambers (Vallei Wonen), Helma Groenewegen (Reinaerde), wethouder Pieter de Kruif, Marloes Walraven (Reinaerde), wethouder Gijs de Kruif en Robbert Verweij (Reinaerde).

    Vallei Wonen

Woningbouw op locatie Jan Ligthartschool

WOUDENBERG Nu de Jan Ligthartschool naar een nieuwe locatie is verhuisd, is er ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen aan de Prins Hendrikstraat in Woudenberg. Door op tijd na te denken over de invulling van deze vrijkomende locatie wordt ongewenste (jarenlange) leegstand voorkomen. Op de locatie worden woningen gebouwd.

,,Dankzij een goede samenwerking tussen Reinaerde, woningcorporatie Vallei Wonen en gemeente Woudenberg is de verandering van een school naar woningbouwlocatie voorspoedig verlopen'', meldt Vallei Wonen in een persbericht. ,,Zowel door de ontwikkelende partijen onderling als in de samenwerking met de gemeente. Binnen een bestaande wijk wordt nu sociale woningbouw gerealiseerd voor zowel de reguliere woningzoekende via Vallei Wonen, als voor de doelgroep die door Reinaerde wordt bediend.''

Reinaerde realiseert twaalf studio's en twaalf appartementen en Vallei Wonen realiseert zes kleine grondgebonden sociale huurwoningen. ,,Ook is rekening gehouden met de ontwikkeling van een speelmogelijkheid voor de buurt die anders zeker gemist zou gaan worden. Partijen stellen het op prijs dat buurtbewoners hebben meegedacht en aanwezig waren tijdens de informatiebijeenkomsten.''

BELANGRIJK Regiomanager van Reinaerde, Helma Groenewegen kijkt uit naar de nieuwbouw. ,,De nieuwbouw is belangrijk voor deze inwoners van Woudenberg die ondersteund worden door Reinaerde. Hun huidige woonruimte voldoet niet meer. Zo hebben ze geen eigen badkamer. Een aantal van hen krijgt straks naast een eigen badkamer ook een aparte slaapkamer. Dit is belangrijk voor hen. Zij kunnen daardoor zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven leiden en het beste uit zichzelf halen. De Prins Hendrikstraat is een mooie plek in Woudenberg van waaruit ze in staat zijn om de winkels te bereiken of naar De Schans, het Cultuurhuis of het Gemeentehuis te gaan om zich in te zetten voor andere Woudenbergers.''

VEEL VRAAG Erik Lambers, interim bestuurder van Vallei Wonen, vult aan: ,,We zien dat de vraag naar sociale huurwoningen binnen Woudenberg nog steeds hoog is. De laatste jaren hebben wij niet veel nieuwe woningen gebouwd. Wij zijn daarom erg blij met de toevoeging van zes kleine huurwoningen. Zeker door de toename van vooral kleinere huishoudens. De prettige samenwerking met Reinaerde, gemeente en omwonenden maakt een dergelijk project voor ons nog eens extra aantrekkelijk.''

PLANNING Half februari is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De grond wordt deze week aan Reinaerde en Vallei Wonen geleverd. De komende maanden wordt het huidige pand gesloopt en het nieuwe ontwerp verder afgerond. Vervolgens wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. De intentie is dat voor de zomer de aanbesteding van het project plaatsvindt. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven wordt gestart met de bouw (najaar 2017). Naar verwachting wordt het project dan in het najaar 2018 opgeleverd.