• Burgemeester Cnossen leidt de avond in.

  Hannie van de Veen
 • Burgemeester Cnossen als gespreksleider aan een tafel

  Hannie van de Veen
 • een volle zaal!

  Hannie van de Veen
 • Pieter de Kruif is hier gespreksleider

  Hannie van de Veen
 • Hannie van de Veen
 • De Nico Bergsteijnweg is een lange rechte weg

  Hannie van de Veen
 • Hannie van de Veen
 • ruimte genoeg voor een fietspad

  Hannie van de Veen
 • Zou een brandweerauto hier ook tussendoor kunnen?

  Hannie van de Veen
 • Hannie van de Veen

'Betere handhaving van regels'

WOUDENBERG Deze maanden organiseert de gemeente Woudenberg wijkavonden om met mensen in gesprek te komen over problemen die zij in hun buurt signaleren. Vorige week maandag hadden zeventig mensen uit de wijk van de Nico Bergsteijnweg zich aangemeld voor hun avond in het Cultuurhuis en op dinsdag stond de wijk Nieuwoord centraal tijdens een wijkbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Ongeveer 25 mensen bespraken daar in een goede sfeer het onderhoud van trottoirs, het verkeer in de winkelstraat en de schuine kanten van het fietspad daar, de situatie bij de Jumbo, het afsteken van vuurwerk in de wijk en collectes laat op de avond. Ook in de Wartburgschool en de Camp waren al buurtbijeenkomsten. Niet voor alle avonden is evenveel belangstelling. De wijk van de Nico Bergsteijnweg en het buitengebied waren tot dusver koplopers.

Van tevoren wandelde burgemeester Cnossen weer met buurtbewoners door de wijk omdat ze benieuwd is naar wat hen bezig houdt. Verkeer, parkeren en geluidsoverlast scoorden hoog. Veel mensen dachten daar hetzelfde over. Zij bedachten om een bewonersplatform te vormen om samen met gemeente, politie en BOA de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zij pleiten voor betere handhaving van bestaande regels. Op deze lange rechte weg wordt ondanks de vele verkeersdrempels vaak veel harder dan de toegestane 30 km per uur gereden. Ook is in deze drukste woonstraat van Woudenberg zwaar vrachtverkeer verboden.

Vooral ouderen bezochten de avond over de Nico Bergsteijnweg. In Groenewoude, de Kersentuin en de Vermeulenhof wonen immers veel ouderen voor wie een wandeling naar het dorp, al dan niet met hulpmiddelen, gevaarlijk is door het verkeer en de vele losliggende of zelfs omhoogstekende stoeptegels. Er zouden veilige oversteekplaatsen moeten komen voor ouderen en kinderen en obstakels tegen te hard rijden. Een extra probleem is dat auto's uit andere wijken, en zelfs uit Amersfoort en Scherpenzeel, de Nico Bergsteijnweg als sluiproute gebruiken terwijl de weg daar niet op ingericht is. Bewoners zijn bezorgd want als ook Hoevelaar bewoond, is wordt het probleem nog groter. Tot dusver heeft overleg met gemeente en politie niets opgeleverd. Bewoners hopen zo snel mogelijk op een fietspad langs de weg, want daar is genoeg ruimte voor. Ook kan de brandweer er soms niet door vanwege geparkeerde auto's.

Wethouder Pieter de Kruif, onder wiens portefeuille onder andere openbaar groen en speelgelegenheden vallen, burgemeester Cnossen, BOA Rob Banse met zijn stagiair Brian, wijkagent Marian Imhoff en integrale veiligheidsmedewerker Kimm Hendriks maar ook raadsleden Jan Bessembinders, Irene Houtsma en Elli van Oosterom, communicatieadviseur Lisanne van der Pol en Ben van der Hoven van verkeersbeleid waren gespreksleider aan de tafels. Toch waren de groepen zo groot dat het lastig was het gesprek centraal te houden. Er werd druk gepraat en veel genoteerd. Met post-its werden opmerkingen op vellen papier geplakt. Burgemeester Cnossen beloofde in januari voor een terugkoppeling te zullen zorgen.