Witte rook voor BIZ in centrum Woudenberg

WOUDENBERG Binnen de Woudenbergse winkeliers en horeca is voldoende draagvlak voor het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum. Dinsdag 7 april werden de stemmen op het gemeentehuis geteld. Er waren vier en dertig stemmen voor, vier tegen en twee ongeldig.

Joke van der Heide

De telling vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De stemcommissie bestond uit drie ambtenaren, te weten Elly de Gooijer, Corrine Ockhuijsen en jurist Luuk Vos. Randvoorwaarden bij de draagvlakmeting waren dat minimaal de helft van het aantal ondernemers, oftewel 35, een geldige stem moest hebben uitgebracht en tweederde daarvan voor BIZ moest stemmen. Grote opluchting was er bij de aanwezige DES-leden toen bleek dat het minimale aantal geldige stemformulieren was behaald. Toen was er voor secretaris Bert Geijtenbeek al geen twijfel meer. ,,Wij hebben als DES dertig leden en die staan achter de plannen. Er komt witte rook. We kunnen nu onze actieplannen ingang zetten. Met een dubbel budget kunnen wij samen investeren in het verlevendigen en aantrekkelijker maken van ons dorpscentrum", aldus Geijtenbeek.

Tot nu toe werden activiteiten als Sinterklaas en de zomer- en kerstmarkt georganiseerd en betaald door de leden van de winkeliersvereniging DES. Door de invoering van de BIZ zal de gemeente aan alle ondernemers in het centrum, dus ook aan niet-leden, in de vorm van een nieuwe belasting een verplichte bijdrage vragen. Deze bijdrage wordt gestort in de nieuw opgerichte vereniging Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW). De uitvoering van de activiteiten en plannen zullen worden betaald vanuit dit fonds. Ieder jaar zal er door de vereniging een actieplan bij de gemeente worden ingediend. De kersverse voorzitter van zowel ODW als de DES, Quido van Ipenburg, licht de eerste plannen toe.

OPROEP ,,Naast alle bestaande activiteiten willen wij investeren in verfraaiing van het dorp door de aanschaf van bloembaskets aan lantaarnpalen. Dit is vrij prijzig, maar zal het centrum zeker verfraaien. Daarnaast willen wij iedere laatste zaterdag van de maand een activiteit organiseren. Zo weten de Woudenbergers en mensen van buitenaf dat er op deze zogenaamde surprisezaterdagen altijd wat te doen is in het dorp. Wij willen dan andere verenigingen een platform bieden om hun talenten te tonen. Dat kunnen bandjes, zangkoren of de toneelvereniging zijn met een straattheaterachtig programma. Ook sportverenigingen en activiteiten op kunstgebied willen wij zo een podium bieden. We staan open voor ideeën en roepen verenigingen op contact met ons op te nemen. Belangrijk is dat er op die dagen meer gezellige drukte is op straat en in de winkels", aldus Van Ipenburg. De zaterdagen zullen worden bekend gemaakt via sociale media en rode surprisevlaggen aan de pui van de winkels en horeca.

Bert Geijtenbeek, vertelt tot slot dat de DES wel zal blijven bestaan. Iedere ondernemer is automatisch ook lid van deze belangenvereniging en welkom om samen te werken aan de toekomst van het dorpscentrum.

Fotobijschrift: Van links naar rechts ambtenaren, die stemmen tellen Elly de Gooijer, Corrine Ockhuijsen en Luuk Vos.