• Patrick Kolfschoten van Jumbo gaat aan de slag als voorzitter.

    Hannie van de Veen

Kolfschoten nieuwe voorzitter winkeliersvereniging DES

WOUDENBERG Behalve de vele leegstaande winkelpanden zijn er ook positieve ontwikkelingen in de Voorstraat en de Dorpsstraat. Winkeliersvereniging DES heeft een nieuwe voorzitter, Patrick Kolfschoten van Jumbo, die energiek aan de slag gaat om het dorp opnieuw tot een gezellig winkelcentrum te maken. ,,Ik was al bestuurslid. Toen de voorzitter aangaf een stapje terug te willen doen moest er wel een nieuwe komen." Jaap van Dam doet met zijn contacten in het dorp veel PR voor DES.

HORECA Omdat Patrick zelf in Hilversum woont neemt hij ervaringen van daar mee in zijn ideeën voor Woudenberg. Hij vertelt: ,,Hoewel Woudenberg best groot is en groeit zijn er destijds eigenlijk te veel winkels gebouwd. Het dorp is uit balans want de meeste woningen staan aan de oostkant en er zijn veel eenpersoonshuishoudens. Verder zijn niet alleen de hoge huren, maar vooral het eenrichtingsverkeer dat de gemeente instelde een ramp voor de winkels. De provincie koos voor afsluiting van het kruispunt. De panden in het dorp met slechts een baliefunctie maken het niet gezelliger. Leefpatronen veranderen, generaties verschuiven en wensen van klanten veranderen mee. Als ondernemer moet je kansen zien of creëren en lef hebben om te bieden wat er nog niet is. Je moet goed overwegen wat en wie je iets wilt bieden en dus meedenken met wat mensen willen. Je kunt niet alles. Meer horeca lijkt gewenst. Jongeren besteden daar steeds meer geld aan. Ik merk die neiging ook in mijn supermarkt met de vraag naar broodjes. Barom, Van den Pol, Wombargs Poortje en de Kaasknabbel spelen daar naast hun winkelfuncti e met kleinschalige horeca op in. Dat is vernieuwend."

TRENDS Patrick signaleert nog meer trends die de winkelstraat kunnen verbeteren. ,,We zijn in overleg met alle betrokkenen om een gezellig straatbeeld te creëren. Ambachtelijke ondernemingen maken dat afwisselender en bieden wat klanten ergens anders niet kunnen vinden. Voorbeelden zijn schoenmaker Dave, de kleermaker daarnaast, de Kaasknabbel en de veranderde Ritmeester. Brouwer Wonen is veranderd en de sportkleding/dierenzaak heeft nu herenmode. Maar ook de nieuwe viswinkel Van Keulen Cichliden, die 5 februari opende op Voorstraat 5 en 7, is met zijn landelijke klantenkring een aanwinst. Veel panden zijn te groot en zouden met minder oppervlakte beter functioneren. DES kan ondernemers die een passende locatie zoeken daarbij helpen. Ook moet je goed nadenken over je openingstijden. Vroeger golden voor alle winkels dezelfde openingstijden en waren ze op een vaste dag een halve dag dicht. Maar wat voor de één geldt, zoals avondopenstelling, kan voor de ander zinloos, duur en kostenverhogend zijn. Velen geven de gemeente de schuld van de leegstand, maar dat klopt niet want zij faciliteren alleen maar."

Een prachtige tijdelijke oplossing is de kunstexpositie in het oude pand van de Kaasknabbel/van Lunteren. Deelnemers aan de OAR laten hier hun werk zien en op vrijdag en zaterdag is de 'winkel' van 14.00 tot 16.00 uur geopend. Patrick: ,,Op vergelijkbare manier zouden we pop-up stores kunnen vestigen om een pand tijdelijk te vullen."