Whatsappgroep tegen inbraken in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel start binnenkort in de wijk De Nieuwe Willaer met een Whatsappgroep. In zo'n groep houden wijkbewoners elkaar -bij verdachte situaties, zoals inbraken- door middel van een Whatsappbericht op de hoogte.

Die mededeling werd gedaan op een informatieavond, afgelopen maandag. De politie Veluwe Vallei Noord en leden van het wijkplatform Scherpenzeel-Zuid gaven daarbij inbraakpreventieadvies bij woningen waar bewoners afwezig waren. Vaak bleek dat bij deze woningen (vrijwel) geen licht brandde, terwijl een goede verlichting in en om het huis juist één van de belangrijkste inbraakpreventietips is.

Hoewel het aantal inbraken in Scherpenzeel in 2014 aanmerkelijk is gedaald, was er de afgelopen weken juist sprake van een stijging, met name in Scherpenzeel-Zuid. In vrijwel alle gevallen werd aan het begin van de avond ingebroken terwijl er in en om de woning geen of weinig licht brandde.

INBRAAKPREVENTIEAVOND De politie hield daarom samen met leden van het wijkplatform Scherpenzeel-Zuid een inbraakpreventieavond. Wijkbewoners liepen samen met een politieagent door de wijk en keken of woningen een verlaten indruk gaven, bijvoorbeeld omdat er geen of weinig licht brandde. Bewoners vonden vervolgens een brief met inbraakpreventietips in de brievenbus. Dat gebeurde twaalf keer. Gelukkig hoefden er tijdens de preventieavond geen zogenoemde 'witte voetjes' te worden uitgedeeld. In dat geval is er sprake van een gemakkelijke situatie om in te breken of in te sluipen, zoals een openstaand raam of een schuifpui die niet is afgesloten.

PRIORITEITEN De aanpak van woninginbraken is één van de belangrijkste prioriteiten van de gemeente en de politie Veluwe Vallei-Noord en is vastgelegd in het veiligheidsplan van de gemeente Scherpenzeel. Ook in het nieuwe veiligheidsplan, dat over een aantal maanden door de gemeenteraad wordt vastgesteld, is de aanpak van woninginbraken een belangrijk thema, naast de aanpak van de overlast in de woon- en leefomgeving én de aanpak van drugsgebruik en drugsoverlast.

De gemeente Scherpenzeel en de politie Veluwe Vallei-Noord zetten zich op verschillende manieren in voor een veilig Scherpenzeel. Bewoners kunnen ook zelf in en om het huis maatregelen nemen: een goede (sensor)verlichting aan de buitenzijde van de woning, goed hang- en sluitwerk en maatregelen zodat dieven lastig binnen kunnen klimmen (zoals de plek van kliko's en de aanwezigheid van ladders).

Meer informatie op www.scherpenzeel.nl/veiligheid