• Joke van der Heide

Wethouder onderschrijft urgentie

WOUDENBERG Wethouder Gijs de Kruif onderschrijft de urgentie van duurzaamheid. Hij vertelt over wat de visie van de gemeente is op het gebied van duurzaamheid en hoe het programma WAUW!denberg daar actief een bijdrage aanlevert.

,,Het programma sluit aan bij de Expeditie Duurzaamheid die wij als gemeente een paar jaar geleden zijn gestart en waarvoor al veel dingen in gang zijn gezet en gerealiseerd", legt hij uit. Als voorbeeld van duurzaamheid op meerdere vlakken noemt hij het vervangen van de lantarenpalen. Hiervoor zijn de nieuwe lampenkappen in elkaar gezet door Amfors, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn de lantaarnpalen van gerecycled materiaal en wordt er gebruik gemaakt van LED-verlichting. Een ander voorbeeld zijn de laadpalen, die op verschillende plekken in de gemeente zijn geplaatst. Verder heeft de gemeente het initiatief van de postcoderoos ondersteund, waardoor inwoners die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van een ander.

FAIRTRADE Trots voegt de wethouder toe dat in de werkgroep Fairtrade Woudenberg hard gewerkt wordt om van Woudenberg een Fairtrade gemeente te maken. Hij noemt ook het project om woningeigenaren te ondersteunen bij verduurzaming van hun woning. Niet door hen subsidies te verlenen, maar door er voor te zorgen dat het traject naar een duurzamer woning makkelijker wordt.

 

En dat is belangrijk, want de wethouder onderschrijft de urgentie van de film Before the Flood, waarin de gevolgen van de klimaatverandering aan de orde worden gesteld. Deze film wordt op 10 oktober vertoond in het Cultuurhuis. Na afloop zal Elske van de Fliert van Duurzaam Woudenberg een nagesprek leiden. De wethouder neemt alvast een voorschot op de discussie. Hij denkt dat alle zeilen nu bijgezet moeten worden om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. ,,In ons eigen dorp kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen zuiniger met fossiele brandstoffen omgaat en dat we de energie die dan nog overblijft duurzaam opwekken. Dit kan alleen als we het samen doen." De gemeente speelt al wel in op de gevolgen van hevige regenbuien door bij vervanging van het riool het regenwater gescheiden op te vangen en af te voeren. Bovendien gaat de gemeente de straatprofielen anders maken, waardoor wateroverlast in de woningen zoveel mogelijk beperkt wordt.

 

OP DE KOFFIE Onlangs is ook de stuurgroep 'Woudenberg Werkt Samen' opgericht. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheid en ondernemers. Het eerste initiatief van de stuurgroep is de organisatie van de matchbeurs op 27 oktober. Dit is een middel om in kaart te brengen waar de behoefte ligt aan hulp en versterking en waar mogelijke oplossingen liggen. Hierbij kan worden gedacht aan thema's als kennis en materiaal delen, invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het aanbieden van stageplaatsen.

Tot slot wil de wethouder inwoners en ondernemers uitnodigen om zaterdag 28 oktober bij hem op de koffie te komen om te praten over duurzaamheid.