• Bernard Faber

Wethouder Gijs de Kruif ondertekent klimaatverklaring

WOUDENBERG Wethouder Gijs de Kruif heeft namens de gemeente Woudenberg de zogenaamde klimaatverklaring ondertekend. ,,Hiermee willen we als gemeente Woudenberg laten zien dat het de hoogste tijd is dat er goede mondiale afspraken worden gemaakt over verduurzaming, waar we uiteindelijk allemaal mee verder kunnen. Een ambitieus klimaatakkoord deze maand in Parijs moet daaraan bijdragen", aldus Gijs de Kruif.

De ondertekening vond plaats tijdens de 'Nul-op-de-meter' bijeenkomst in Amersfoort, waar de wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg de klimaatverklaring tekenden. Hiermee onderstrepen zij hun gezamenlijke ambitie voor verduurzaming en roepen zij de Europese leiders en de landelijke overheid op tot een daadkrachtig klimaatbeleid.

Gemeente Woudenberg wil stappen zetten als het gaat om het verduurzamen van de gemeente. Deze 'reis' naar een duurzamer Woudenberg staat beschreven in het plan 'Expeditie Duurzaamheid'. Zoals bijvoorbeeld het verbouwen van bestaande woningen tot Nul-op-de-Meter (NOM) woningen. Hiermee verdwijnt de energierekening en wordt de woning comfortabeler en gezonder om in te leven. De ambitie is om in 2020 2.000 woningen in Amersfoort en omgeving te renoveren naar Nul-op-de-meter woningen. Voor meer informatie over het verduurzamen van hun woning kunnen inwoners vanaf begin 2016 terecht bij het (digitale) energieloket van de gemeente. Hierover volgt nog meer informatie.

KLIMAATTOP PARIJS Sinds afgelopen maandag wordt in de Parijse voorstad Le Bourget twee weken lang gepraat over een nieuw wereldwijd klimaatakkoord. Met het akkoord moet verdere opwarming van de aarde worden tegengegaan. Het Klimaatverbond Nederland heeft, in afstemming met andere nationale en internationale partijen, het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid' gedaan, kortweg de 'Klimaatverklaring'.