• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

Wethouder en bewoners actief bij start bouw appartementen

SCHERPENZEEL Op de bouwplaats van het appartementencomplex aan de Renes waren wethouder Tonnis van Dijk, toekomstige bewoners en belangstellenden bijeen om te kijken naar de starthandeling die daar, in het kader van de bouw van zestien appartementen, plaatsvond.

Onder de aanwezigen was ook Harry Berkhof die vertelde over de ontwikkeling van dit hele plan Renes. Berkhof: ,,Dit plan is ontwikkeld door de heren Duits, Hardeman en mij. Nu gaat het om de start van de bouwactiviteiten rond de zestien appartementen die inmiddels vrijwel allemaal verkocht zijn. Na de bouw is het de bedoeling om nog geens dertig appartementen te ontwikkelen. De helft daarvan is verkocht." Als alles volgens plan verloopt kan in het vierde kwartaal gestart worden met de bouw van het volgende complex van dertig appartementen.

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 14 juli.